Ostalo

Policija varnostne razmere za lansko leto na območju občine Lendava ocenjuje kot ugodne in stabilne

Varnostne razmere za lansko leto na območju občine Lendava policija ocenjuje kot ugodne in stabilne, saj v lanskem letu niso obravnavali dogodkov in pojavov, ki bi bili izstopajoči in bi v javnosti povzročili hudo vznemirjanje in občutek ogroženosti in strahu. “Ocenjujemo, da so ljudje v občini Lendava v lanskem letu živeli varno,” je sporočil Željko Križanič, mag. načelnik policijske postaje Lendava.
Varnostne razmere se tudi v letošnjem letu niso spremenile (kljub temu, da je hrvaška vstopila v schengensko območje) in še naprej ostajajo ugodne in stabilne, je uvodoma predstavil Željko Križanič, mag. načelnik policijske postaje Lendava. Varnostne razmere v letu 2022 za občino Lendava je predstavil po štirih temeljnih področjih policijskega dela in sicer področje kriminalitete, področje javnega reda, prometna varnost ter mejne zadeve in tujci.

Kriminaliteta

Na območju občine Lendava se je število obravnavanih kaznivih dejanj v lanskem letu povečalo. Kljub povečanju številka, pa je preiskanost teh kaznivih dejanj zelo visoka. Od kaznivih dejanj prevladuje splošna kriminaliteta: tatvine, velike tatvine, goljufije in poškodovanja tuje stvari. Velik delež obravnavani kaznivih dejanj je v Pincah na pomurski avtocesti (bencinska servisa Mol in Petrol), kjer prevladujejo predvsem kazniva dejanja tatvine goriva in goljufije. Število obravnavanih kaznivih dejanj velikih tatvin (vlomi) se je zmanjšalo, od tega so lani obravnavali le en vlom v stanovanjsko hišo. V lanskem letu so zaznali manjši porast števila kaznivih dejanj nasilja v družini, manjšo porast so zaznali na področju gospodarske kriminalitete in sicer v smislu ponarejanja denarja.

Področje javnega reda

Na območju občine Lendava je bilo skupaj obravnavanih manj kršitev kot v letu poprej. Od tega seveda odpade največ kršitev na Zakon o varstvu javnega reda, sledijo pa kršitve povezane s prijavo prebivališča, kršitve po Zakonu o varstvu okolja (smetenje, odmetavanje odpadkov) ter kršitve s področja zakona o javnih zbiranjih. Lanska novost je uredba o odpadkih (ravnanje z odpadki, prepovedano sežiganje odpadkov). Število prekrškov s področja prepovedanih drog je ostalo enako kot leto prej, a se je povišalo število prekrškov povezanih z beračenjem in pobiranjem prostovoljnih prispevkov. Tukaj gre predvsem za tujce. Na področju nasilja v družini so lendavski policisti obravnavali manj kršitev, vendar pa so izrekli več ukrepov prepovedi približevanja. “Na tem področju zasledujemo ničelno toleranco do nasilja,” poudarja Križanič. Izvajali so tudi nadzore in varovanja večjih tradicionalnih prireditev ter tudi športnih prireditev (srečanja NK Nafta 1903). Prireditve so potekale mirno, saj na teh prireditvah javni red in mir ni bil huje kršen.

Željko Križanič, mag.

Varnost cestnega prometa

Stanje prometne varnosti na območju občine Lendava v lanskem letu policija ocenjuje kot dobro. V letu 2022 se je tako zgodilo manj prometnih nesreč, k sreči brez smrtnih žrtev. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je hitrost in nepravilna stran vožnje, zmanjšalo pa se je tudi število prometnih nesreč, katerim je botroval alkohol. Povprečna stopnja alkohola pri povzročiteljih ostaja enaka kot v letu 2021, prav tako ostaja enako število preizkusov alkoholiziranosti. Alkoholiziranih voznikov za volanom je bilo manj.

Državna meja in tujci

Na zunanji meji z Republiko Hrvaško je bilo obravnavanih več oseb, ki so ilegalno vstopile v Republiko Slovenijo. “Kljub povečanju število obravnavanih oseb je stanje še zmeraj ugodno. Večina oseb je takoj zaprosila za mednarodno zaščito, zato so bili prepeljani v azilni dom v Ljubljano. Na notranji meji z Madžarsko smo v lanskem letu tudi obravnavali več tujcev, ki so na nedovoljen način vstopili v Republiko Slovenijo,” je dejal Križanič.

Izravnalni ukrepi

Prve ugotovitve kažejo, da se stanje varnosti ob vstopu Republike Hrvaške v schengensko območje do danes ni bistveno spremenilo. V letošnjem letu iz Hrvaške v našo državo ni prišla nobena oseba na ilegalen način, med tem, ko jih je iz madžarske strani prišlo 15. “Državno mejo z Republiko Hrvaško torej po novem lahko prestopamo kjer koli, a je obvezno pri sebi imeti osebni dokument. Videonadzorni sistem je izključen, več kontrole pa se lahko pričakuje na cestah, ki vodijo proti meji in v notranjost. Policija izvaja izravnalne ukrepe na podlagi zakona o nadzoru državne meje, kar je nadomestek t.i. prejšnji mejni kontroli. V policiji, kakor tudi na PP Lendava se bodo odvile nekatere spremembe na organizacijskem področju, ki pa ne bodo vplivale na varnost občanov, saj bomo to še naprej v največji meri zagotavljali vsem,” je za naš spletni medij zaključil Željko Križanič, mag. načelnik policijske postaje Lendava.