Pisno poslansko vprašanje Jožefa Horvata o namestitvenem centru v Lendavi

Skladno z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora je pomurski poslanec Jožef Horvat, ministrici za notranje zadeve, mag. Vesni Gyorkos Žnidar poslal pisno poslansko vprašanje, ki se nanaša na namestitveni center v Industrijski ulici v Lendavi.

Pisno poslansko vprašanje Jožefa Horvata objavljamo v celoti:

“Kljub temu, da je danes zahodna balkanska migracijska pot zaprta, ostajajo številna nerešena vprašanja v zvezi s problematiko beguncev oziroma migrantov. Eno teh so tudi sprejemno nastanitveni centri, ki so bili postavljeni za sprejem migrantov.

Dejstvo je, da ti sprejemno nastanitveni centri ostajajo na svojih lokacijah in ne glede na to, da so prazni, med prebivalci vzbujajo nelagodje. Eden takšnih je tudi sprejemno nastanitveni center v Lendavi. Postavljen je v neposredni bližini velikega turističnega kompleksa, zato tudi v tem pogledu predstavlja precejšnjo oviro.

Gospa ministrica, sprašujem vas, kakšna je višina in struktura vseh mesečnih stroškov (električni in vodovodni priključek, čiščenje, najemnina za zemljišče…) sprejemno nastanitvenega centra v Lendavi in kdo je prejemnik teh sredstev? Zanima me tudi, s katerimi fizičnimi oziroma pravnimi osebami so sklenjene pogodbe in kakšna je njihova veljavnost?

Prosim tudi za podatek, do kdaj predvidevate, bo omenjeni sprejemno nastanitveni center postavljen na tej lokaciji?

Ne glede na to, da se je Slovenija na srečanju voditeljev držav ob zahodno balkanski poti zavezala, da bo ohranjala določene nastanitvene kapacitete kljub temu, da jih ne potrebujemo več, takšno stanje ne sme trajati dalj časa. Predvsem pa ne brez konkretnih odgovorov glede točno predvidenih datumov njihovega popolnega zaprtja.”

Odgovor bomo objavili tudi na naši spletni strani. Vabimo vas k spremljanju.