Ostalo

Regijsko bolnišnico bo, od aprila dalje, kot kaže, vodil Radkai

Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota je na svoji včerajšnji seji odločal o imenovanju novega direktorja. Trenutnega direktorja Danijela Grabarja bo, kot kaže, na direktorskem stolčku nasledil Roman Ladislav Radkai, a ga bo še prej moral potrditi ustanovitelj. Na razpis so se sicer prijavili trije kandidati.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota se je na 10. redni seji dne 19.12.2022 seznanil s predlogom in izjavo direktorja prim. asist. Daniela Grabarja o nameri, da se mu mandat skrajša, tako, da ta traja do dne 31.3.2023. Na prijavo za razpis direktorja, ki je bil odprt do 10.1.2023, so prispele tri vloge, pri čemer so bile vse oddane pravočasno v roku za prijavo.

Po pregledu vseh prijav kandidatov ter priložene dokumentacije je komisija ugotovila, da sta pogoje razpisa izpolnjevala dva prijavljena kandidata in sicer Roman Ladislav Radkai ter Tomaž Gregorec, medtem ko Roman Markrab ni izpolnjeval pogojev zahtevane izobrazbe in zahtevanih delovnih izkušenj. Na podlagi ugotovitve komisije sta bila kandidata, ki sta izpolnjevala pogoje, povabljena na osebno predstavitev na sejo Sveta zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota, ki se je odvila včeraj. Svojo prijavo na razpis je dne 20.1.2023 umaknil Tomaž Gregorec.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota je na svoji 11. seji, pod točko 4 sprejel sklep, da se za mandatno dobo štirih let za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota imenuje Romana Ladislava Radkaia ter da se zaprosi ustanovitelja za soglasje k imenovanju direktorja. Predstavniki vlade v svetu zavoda so Mojca Kert, Timi Gomboc, Vanda Labovič, Franjo Levstik in Andreja Zabret, interese zaposlenih zastopata Darko Horvat in Marjan Žekš, lokalno skupnost Dušan Bencik in Zavod za zdravstveno zavarovanje Tatjana Kolenc.