Sveže

Zaradi kaznivih dejanj upniki oškodovani za okrog 450.000 evrov

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota so podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki so v vlogi samostojnega podjetnika in hkrati direktorja ter solastnika družbe z omejeno odgovornostjo, prokurista samostojnega podjetnika in hkrati prokurista in solastnika družbe z omenjeno odgovornostjo, ter osebe, zaposlene pri samostojnem podjetniku, zaradi utemeljenega suma, da so storili oziroma pomagali pri storitvi kaznivih dejanj:

– oškodovanje upnikov po 227. členu KZ-1, saj sta odgovorni osebi samostojnega podjetnika in sicer samostojni podjetnik in prokurist v obdobju od avgusta 2012 do marca 2014 sklenili več navideznih poslov z drugo pravno osebo, ter tako preusmerili denarni tok, s tem pa povzročili več upnikom samostojnega podjetnika za najmanj 133.677 EUR premoženjske škode,

– ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 235. členu KZ-1 s tem, da je eden izmed osumljenih v vlogi samostojnega podjetnika lastniško povezani gospodarski družbi izdal fiktiven račun, katerega je prejemnik uporabil kot resničnega pri obračunu davka na dodano vrednost (DDV) in s tem sta osumljena storila še kaznivo dejanje,

– davčne zatajitve po 249. členu KZ-1, kajti gospodarska družba je, z uporabo tega fiktivnega računa, neupravičeno prejela vračilo DDV v višini 51.000,00 EUR, čemer je storilcema pomagala tretja fizična oseba, ki je znesek neupravičeno vrnjenega DDV-ja dvignila s TRR-ja gospodarske družbe in tako prikrila premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem,

– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1, saj so v obdobju od januarja 2012 do decembra 2014 s TRR-ja oškodovane gospodarske družbe opravili več dvigov gotovine v skupnem znesku najmanj 282.780 EUR, kar pa niso porabili za namene poslovanja podjetja, temveč so si protipravno prilastili.