Sveže

Sodni spor med Stanislavom Gjerkešem in Janezom Magyarjem se je zaključil v korist Magyarja

V času, ko župan Občine Lendava Janez Magyar zaradi opravljanja funkcije poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije ni vodil Občine Lendava, se je na Okrajnem sodišču v Lendavi odvijala bitka med slednjim ter članom občinskega sveta in v času županovanja mag. Antona Balažka podžupanom Občine Lendava, Stanislavom Gjerkešem. Slednja se je zaključila tako, da je bil pred dnevi župan Magyar oproščen vseh obtožb.
Bil je četrtek 15. septembra 2022, ko so na Okrajnem sodišču v Lendavi prebrali sodbo v kazenski zadevi zoper obdolženega Janeza Magyarja -ta je takrat deloval v Državnem zboru republike Slovenije, kateri naj bi storil kaznivo dejanje obrekovanja v zasebni tožbi Stanislava Gjerkeša iz Hotize, sicer nekdanjega občinskega svetnika ter v času županovanja mag. Antona Balažka dolgoletnega podžupana Občine Lendava.

Kot je velevala sodba v imenu ljudstva prvostopenjskega sodišča iz Lendave, je Janez Magyar bil kriv, ker da je o kom trdil ali raznašal nekaj, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu in sicer s tem, ko je dne 17.8.2021 med 15.30 in 16.30 uro kot župan Občine Lendava na sestanku v prostorih občinske uprave Občine Lendava v prisotnosti petnajstih občinskih svetnikov Občine Lendava in dr. Mihaela Kasaša kot (takratnega) direktorja občinske uprave Občine Lendava o zasebnem tožilcu Stanislavu Gjerkešu žaljivo izjavil nekaj stavkov in sicer v smislu, da bi slednji naj bil na več načinov povezan z razvpito, vsem dobro poznano lendavsko bioplinarno.

Sodišče v Lendavi je zoper obdolženca, sedanjega župana Janeza Magyarja zapisalo, da je le-ta storil kaznivo dejanje žaljive obdolžitve po 1. odstavku 160. člena KZ-1. II. Na podlagi 57. in 58. člena KZ-1 je obdolžencu bila izrečena pogojna obsodba, v kateri se mu je po 1. odstavka 160. člena KZ-1 določila kazen 1 (en) mesec zapora, ki pa ne bo izrečena, če obdolženec v preizkusni dobi 1 (enega) leta ne bo storil novega kaznivega dejanja.

Tukaj pa zgodba seveda ni bila končana. Takrat (nepravnomočno) obsojeni Janez Magyar se je preko svojega pooblaščenca Dejana Ritupera na omenjeno sodbo prvostopenjskega sodišča pritožil na višje sodišče v Mariboru, slednje pa je pred dnevi pritožbi ugodilo. Sodba prvostopenjskega sodišča je bila spremenjena tako, da se je obdolženega Janeza Magyarja iz razloga po 1. točki 358. člena Zakona o kazenskem postopku oprostilo obtožbe, da je slednji o kom trdil ali raznašal nekaj, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu.

Gjerkeš je tako dolžan povrniti vse stroške kazenskega postopka, tudi potrebne izdatke obdolženca ter potrebne izdatke ter nagrado njegovega zagovornika.