Sveže

Prvi podatki o vpisih v srednje šole: Na lendavski srednji šoli največ zanimanja za smer Frizer

Ministrstvo za izobraževanje je objavilo prve podatke o vpisih v srednje šole. Pri tem je sicer potrebno vedeti, da lahko prijavljeni kandidati svojo prijavnico za vpis najkasneje do 23.4.2024 prenesejo iz srednje šole, kjer jo imajo sedaj, na drugo srednjo šolo oz. v drug program, če menijo, da je zanje to ustrezneje. Na dvojezični srednji šoli Lendava največ zanimanja za smer Frizer.
Dvojezična srednja šola Lendava je za prihajajoče šolsko leto razpisala skupno 222 vpisnih mest in sicer Avtoserviser (DV) 16, Ekonomski tehnik (DV) 16, Elektrikar (DV) 16, Frizer (DV) 16, Gastronomske in hotelske storitve (DV) 16, Gimnazija (DV) 32, Kemijski tehnik (DV) 16, Mehatronik operater (DV) 16, Pečar-polagalec keramičnih oblog (DV) 16, Pomočnik v biotehniki in oskrbi (DV) 14, Predšolska vzgoja (DV) 16, Strojni tehnik (DV) 16, Trgovec (DV) 16.

Do 2.4.2024 bilo na Dvojezično srednjo šolo Lendava oddanih skupno 124 vpisov in sicer: Avtoserviser (DV) 3, Ekonomski tehnik (DV) 12, Elektrikar (DV) 8, Frizer (DV) 21, Gastronomske in hotelske storitve (DV) 3, Gimnazija (DV) 18, Kemijski tehnik (DV) 10, Mehatronik operater (DV) 4, Pečar-polagalec keramičnih oblog (DV) 3, Pomočnik v biotehniki in oskrbi (DV) 2, Predšolska vzgoja (DV) 20, Strojni tehnik (DV) 18, Trgovec (DV) 2.

Kot je torej razvidno iz vpisnih podatkov, je največ zanimanja za program Frizer (21, kljub 16 vpisnim mestom). Sledi smer Predšolska vzgoja (20 interesentov, kljub, prav tako, 16 vpisnim mestom). Enako število do sedaj vpisanih imata smeri Gimnazija in Strojni tehnik, 18 (vpisnih mest za gimnazijo je 32 in smer Strojni tehnik 16).

“Veseli smo, da se je toliko učencev odločilo za vpis v programe naše šole. V nekaterih programih je celo več vpisanih, kot je razpisnih mest, to sta predvsem programa Frizer in Predšolska vzgoja. Vendar vpisni postopek še poteka in šole imamo tudi možnost, da zaprosimo za dodatna vpisna mesta oz. oddelke ali skupine. Tako bo tudi naša šola s soglasjem sveta zavoda zaprosila za dodatna vpisna mesta in nadnormativne oddelke ter dodatne skupine, saj želimo čim več mladim omogočiti izobraževanje v domačem okolju. Pogoje za to, tako kadrovske kot materialne oz. prostorske, imamo,” je za naš spletni medij zapisala ravnateljica, Silvija Hajdinjak Prendl.