Ostalo

Varis: Država bo podjetju sofinancirala izgradnjo objekta za proizvodnjo izdelkov, ki sicer že stoji

Vlada Republike Slovenije je na minuli seji odbora za gospodarstvo odločila, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2023-2026 uvrsti sofinanciranje izgradnje že obstoječega objekta v lendavski Industrijski coni, natančneje, sofinancerska sredstva za gradnjo proizvodne hale, bo prejelo lendavsko podjetje Varis.
Vlada Republike Slovenije je na minuli seji odbora za gospodarstvo v veljavni načrt razvojnih programov 2023-2026 proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt “Izgradnja objekta za proizvodnjo izdelkov Varis.” Podjetje Varis d.o.o. se je z vlogo za sofinanciranje omenjenega projekta prijavilo na Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017, ki ga je objavilo tedanje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vlogo Varisu dvakrat zavrnili, a je pritožba lendavskega podjetja bila uspešna

Ministrstvo je vlogo vlagatelja zavrnilo v dveh zaporednih postopkih, vendar je Upravno sodišče sklep ministrstva obakrat razveljavilo in vrnilo zadevo v ponovni postopek. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki je z reorganizacijo vlade podedovalo zadevo, je za podrobno tolmačenje sodbe zaprosilo Državno odvetništvo RS.

Na osnovi mnenja Državnega odvetništva in sodbe Upravnega sodišče je strokovna komisija za delo na javnem razpisu vlogo skladno z določbami javnega razpisa ponovno ocenila in predlagala izdajo pozitivnega sklepa, ki je bil izdan dne 2.6.2023. Projekt bo podjetje financiralo v višini 1.273.782,25 evrov iz lastnih sredstev in s 658.878,52 evrov predvidene subvencije iz proračuna Republike Slovenije. Celotna višina investicije je 1.932.660,77 evrov. Projekt bo končan predvidoma končan 31.12.2023.