Ostalo

Vodenje Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava prevzel Tomi Horvat, ustanovna seja se včeraj ni zaključila

Na minulih lokalnih volitvah so pripadniki madžarske manjšine na dvojezičnih območjih Prekmurja vzporedno volili tudi člane v narodnostne občinske samoupravne skupnosti, ki bodo v nadaljevanju delegirali svoje člane v Pomursko madžarsko samoupravno narodno skupnost (PMSNS), ki je krovna organizacija pomurskih Madžarov. Včerajšnji pozni popoldan se je odvila ustanovna seja Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava (MSNSOL), predsednik slednje je postal dozdajšnji podpredsednik Tomi Horvat iz Doline pri Lendavi, seja pa včeraj zaradi nekaterih nejasnosti pri delegiranju v svet PMSNS ni bila zaključena.
Volitve v Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava so potekale v štirih volilnih enotah. V vsaki volilni enoti se izvolijo trije člani, tako da Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava šteje skupaj dvanajst članov. To so: Robert Požonec, Judita Vida Törnár, Szeréna Bence Jambor, Janez Magyar, Ferenc Horváth, Boglárka Vass, Tomi Horvat, Monika Šimon, Mihael Kasaš, Štefan István Varga, Zsuzsanna Bači, Eva Tivadar.

Včeraj ob 18.00 uri se je tako odvila ustanovna seja Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava, ki pa se ni zaključila. Dnevni red je obsegal 8 točk, uvodoma pa je vse prisotne pozdravila (takrat še) predsednica, Judita Törnar Vida. Slednja je med drugim še posebej pozdravila Janeza Magyarja, ki se vrača k županovanju v občini Lendava ter mu ob tem predala manjše darilo. Seja se je za tem hitro prelila na drugo točko dnevnega reda, v kateri so prisotni prisluhnili poročilu predsednice Narodnostne volilne komisije MSNSOL o izvedbi v svet MSNSOL. Volitev v Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava se je od 3.934 vpisanih oseb v volilni imenik udeležilo 2.096 volilnih upravičencev, kar pomeni, da je udeležba bila 53,28 odstotna. Neveljavnih glasovnic je bilo 57, kar pomeni, da je posebna volilna komisija za narodnost upoštevala 2.039 glasovnic.

Za tem je sledilo imenovanje komisije za potrditev mandata članov sveta MSNSOL ter potrditev mandata članom. Po predlogu so prisotni člani sveta potrdili sestavo komisije in sicer so slednjo sestavljali Štefan István Varga, Monika Šimon in Boglárka Vass. Komisija je ugotovila, da razlogov za nepotrditev mandatov članov ni, v nadaljevanju pa je med drugim bilo potrjeno tudi, da je svet sklepčen, saj je prisotnih vseh 12 članov.

V peti točki je potekalo odločanje o predsedniku oz. predsednici. (Takrat še) predsednica Judita Törnar Vida je za svojega naslednika predlagala Tomija Horvata, Eva Tivadar pa je predlagala Törnar Vidajevo, a je slednja predlog zavrnila. Za predsednika je bil tako z večino izglasovan Tomi Horvat, ki v svetu MSNSOL sedi že tretji mandat in ki je bil v prejšnjem mandatu podpredsednik, podpredsednica pa je sedaj postala prav Törnar Vidajeva in sicer na predlog Horvata.

Pred sedmo točko, v kateri je sledilo imenovanje članov v svet PMSNS, so člani sveta na mize dobili dokumente o nezdružljivosti funkcije poslanca DZ RS Ferenca Horvátha s funkcijo predsednika PMSNS, katere je na MSNSOL posredoval dr. Attila Kovács, zaposlen na Inštitutu za narodnostna vprašanja, ki je tudi pripadnik madžarske manjšine. Za tem sta podpredsednica Judita Törnar Vida ter članica sveta Monika Šimon dejali, da ne želita v članstvo v svet PMSNS, na kar so se člani sveta soglasno strinjali, da se člane v svet PMSNS izglasuje, a se je tukaj zapletlo. Ker ni bilo povsem jasno, ali se torej glasuje o desetih, ali pa o vseh dvanajstih članih, bodo za mnenje zaprosili Ministrstvo za javno upravo ter Državno volilno komisijo in sejo izpeljali do konca po prejetih mnenjih.