Ostalo

V novi Lekovi upravi sedi tudi direktor Trdnih izdelkov Lendava

Nadzorni svet Leka je na seji konec junija potrdil spremembe v članstvu uprave družbe na predlog Roberta Ljolja, predsednika uprave Leka d.d. in predsednika Sandoza Slovenija. Spremembe v upravi so povezane z nameravano oddelitvijo Leka, člana skupine Sandoz, od Novartisa.
Upravo farmacevtske družbe Lek bodo od 4. julija sestavljali: Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka, Andreja Bucik Primožič, direktorica Financ, Eva Podgoršek, direktorica Pravnih zadev, Paulina Pazio, direktorica Kadrov, Matjaž Tršek, direktor Razvojnega centra Slovenije, Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov Lendava, Gregor Makuc, direktor Korporativnih zadev, in Marjan Novak, delavski direktor. Dosedanjim članom uprave, Urošu Urlebu, Raulu Intriago Lombeidi in Kseniji Butenko Černe, bo mandat prenehal 3. julija.

  • Robert Ljoljo, ki je na čelu podjetja od septembra 2019, tudi v novi sestavi uprave ostaja njen predsednik, odgovoren pa bo za področje strateških programov in komercialne zadeve
  • Andreja Bucik Primožič je članica uprave za področje financ in tehnologije
  • Eva Podgoršek je članica uprave za področje pravnih zadev in skladnosti poslovanja
  • Paulina Pazio je članica uprave za področje kadrov
  • Matjaž Tršek je član uprave za področje razvoja
  • Simon Rečnik je član uprave za področje tehničnih dejavnosti
  • Gregor Makuc je član uprave za korporativne zadeve
  • Marjan Novak je delavski direktor in član uprave Leka

Mandat vseh članov uprave traja do 1. septembra 2024.

Simon Rečnik

Simon Rečnik je doktor znanosti s področja organske kemije z Univerze v Ljubljani (2002), v Združenem kraljestvu pa je leta 2015 zaključil študij poslovne administracije (MBA) na The Open University Business School, Milton Keynes. Je strastni zagovornik vključujočega, navdihujočega in trajnostnega voditeljstva ter coach po akreditiranem programu ICF.

Karierno pot v Leku je začel leta 2003 kot ekspert Upravljanja kakovosti na Prevaljah. V dobrih desetih letih na Prevaljah je med drugim podpiral upravljanje kakovosti v obratu Linex Mengeš, vodil enoto Kakovost Prevalje in ključni program operativne odličnosti, dve leti pa tudi globalni projekt Sandoza v Holzkirchnu.

Od leta 2013 je direktor Trdnih izdelkov Lendava, ki jih je vodil od zagona enote do največje proizvodne lokacije za pakiranje trdnih izdelkov z najbolj obširnim portfeljem zdravil v Novartisu. Je zelo aktiven v lokalnem in regionalnem okolju v Severovzhodni Sloveniji. Bil je tudi predsednik Rotary kluba Maribor Lent.

Od februarja 2023 je član vodstva Sandoza Slovenija, kjer je odgovoren za tehnične dejavnosti. Skrbi za koordinacijo proizvodnih lokacij, Oskrbe, Nabave, ESO, ZVO, Inženiringa in Kakovosti v Sloveniji. Simon Rečnik bo od 4. julija 2023 imenovan za člana Lekove uprave, in sicer za področje tehničnih dejavnosti.