Sveže

Ureditev državne ceste Lendava – Pince: Javno naročilo dobil Pomgrad

Zgodba, vezana na sanacijo državne ceste Lendava – Pince, ob kateri bo nastala kolesarska steza, je zgodba z dolgo brado, a se je vendarle nekaj le začelo premikati v pravo smer pred lanskim božičem. Direkcija za ceste je namreč zadnje decembrske dni na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo za ureditev omenjene ceste, včeraj pa izbrala ponudnika.
Rekonstrukcija omenjene ceste in izgradnja traktorsko-kolesarske poti bo pomenila trenutno največji finančni vložek države v ceste, po izgradnji avtoceste na našem območju. Za odsek od Lendave do Pinc je projektna dokumentacija tako za cesto kakor tudi za kolesarsko stezo že pripravljena, odvile so se parcelacije, in zaključili nakupi zemljišč. Javno naročilo za izvedbo del je bilo objavljeno zadnje dni leta 2022. Zaključek del bodo diktirale finančne razmere v državnem proračunu, bo pa celoten projekt dokončno zaključen leta 2028.

Občina Lendava bo sofinancirala kilometer ceste in sicer od semaforiziranega križišča do konca naselja Lendava, saj ta kratek odsek za sanacijo ni bil predviden. V praksi to pomeni, da država financira ureditev ceste od prvega križišča v naselje Čentiba (na koncu novega pokopališča) do nekdanjega mejnega prehoda Pince. Skupna vrednost investicije znaša nekaj manj kot 6,8 milijona evrov. V sklopu projekta bo zgrajena tudi kolesarska oz. peš pot, javna razsvetljava ter položen nov vodovod.

Včeraj je za izvedbo del bil izbran Pomgrad

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je včeraj objavila odločitev v zvezi z omenjenim javnim naročilom. Odločili so, da bo projekt izvedlo murskosoboško podjetje Pomgrad in sicer za 7,1 milijona evrov. “Ponudbe so bile najprej razvrščene po ugodnosti skladno z razpisanimi merili in preverjene, če po vsebini ustrezajo predmetu naročila. Izbrana ponudba, po prejetem soglasju k popravku računskih napak, po naročnikovi presoji izpolnjuje vse razpisane zahteve in pogoje, njena prednost v razmerju do preostalih ponudb pa je najnižja ponudbena cena. Ponudb, ki so po merilih manj ugodne od izbrane naročnik glede zakonsko določenih razlogov za izključitev in razpisanih pogojev za sodelovanje ni preverjal in jih je zavrnil iz razloga, ker so manj ugodne od izbrane,” so zapisali.

Zoper to odločitev se lahko v roku 8 delovnih dni od objave na portalu javnih naročil sicer vloži revizijski zahtevek.