Na pismo Petra Kuharja se je odzval Ferenc Horváth

Kot smo že poročali, je publicist in prevajalec Peter Kuhar županu občine Lendava mag. Antonu Balažku in občinskim svetnikom občine Lendava poslal pismo, v katerem jih opozarja na kršenje ustave, predpisov in občinskega statuta. Pismo, ki ga lahko preberete tukaj, se nanaša na domnevno kršenje določil o dvojezičnosti. Za mnenje smo zaprosili podžupana in predstavnika tukajšnjih Madžarov, Ferenca Horvátha.

Odgovor Horvátha objavljamo v celoti:

“Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS), se kot krovna organizacija madžarske narodne skupnosti v Sloveniji pridružuje navedbam avtorja pisma v delu ko navaja, da je »primere neupoštevanja dvojezičnosti potrebno odkrivati, preučiti, ustrezno ukrepati in v prihodnje doseči, da se ne bo dogajala niti prikrita niti direktna narodnostna in jezikovna segregacija«. Eno izmed pomembnejših poslanstev naše skupnosti je namreč tudi izboljšanje stanja na področju upoštevanja predpisov s področja uporabe dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju.

Glede same prireditve ob 60. obletnici revolucije na Madžarskem, katerega organizator je bil Generalni konzulat Madžarske v sodelovanju z PMSNS sporočam, da na njej ni prišlo do kršenja načela dvojezičnosti. Na omenjeni prireditvi je moderatorka napovedala ves dogodek v obeh jezikih, tudi govor generalnega konzula je bil v celoti preveden. Sam koncert skupine Misztrál pa je seveda potekal v madžarskem jeziku, saj je za umetniško uprizarjanje normalno, da se le tega ne prevaja. Avtor pisma bi se lahko po prireditvi tudi sam prepričal, ali je bila dejansko kršena pravica, ne pa vnaprej obtoževal organizatorje.

V upanju medsebojnega razumevanja, prizadevnosti vseh organov in tudi posameznikov k upoštevanju dvojezičnosti in k izogibanju vnaprejšnjih nepotrebnih obtoževanj Vas lepo pozdravljam!”