Ostalo

Lek v Lendavi: visoka vlaganja v znanje in izboljšave po načelih krožnega gospodarstva

Lek v Lendavi ostaja med največjimi zaposlovalci v lendavskem in pomurskem gospodarstvu. Ob koncu preteklega leta je imel 720 redno zaposlenih (indeks 101). Leto je bilo rekordno za proizvodnjo mešanic API – kalijevega klavulanata z inertnim materialom. Kot je povedal Saša Sankovič, direktor enote Antiinfektivi, so dosegli pričakovane cilje in potrdili visoko raven kakovosti in dobrih praks, ob tem pa so še okrepili varnost procesov ter varnostno kulturo zaposlenih.
V enoti Trdnih izdelkov so uspešno lansirali več novih zdravil ter za petino skrajšali pretočni čas od začetka pakiranja do sproščanja zdravila na trg. Dr. Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov je pri tem izpostavil, da se nenehne procesne izboljšave in skrb za pozitiven vpliv na okolje dopolnjujejo, k čemur spada tudi uveljavljanje načel krožnega gospodarstva.

Kot je razvidno iz pravkar objavljenega že trinajstega Poročila o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. za leto 2022 pod naslovom “Opolnomočeni za družbo znanja,” so v celotnem Leku za projekte v varovanje okolja namenili 10,5 milijona evrov ali največ doslej. S projekti za izboljšanje energetske učinkovitosti so samo na lendavski lokaciji prihranili 12,6 TJ energije ter njeno skupno porabo zmanjšali za 1,4 %. S tem so za 3,5 % zmanjšali tudi skupne količine toplogrednih plinov.

Porabo vode so, kljub rasti proizvodnje in števila zaposlenih, zmanjšali za 4,4 %. Nekoliko več kot leto prej, za 2,3 %, je bilo nastalih odpadkov, ki jih pretežno predajo v ponovno uporabo. Po načelih krožnega gospodarstva delujejo tudi pri projektu ponovne uporabe plastičnih in kovinskih sodov, ki jih vračajo internim dobaviteljem. S tem so na letni ravni preprečili za skupaj približno 175 ton odpadkov.

Lek, ki je letos po ocenjevanju zaposlitvenega portala Mojedelo že petič postal najuglednejši delodajalec v Sloveniji ter je prejemnik mednarodnega certifikata TOP Employer, odlikujejo velika vlaganja v znanje zaposlenih. Lekovi zaposleni so se v preteklem letu povprečju izobraževali 74 ur, kar je precej več od povprečja v slovenskem gospodarstvu.

Lendavska lokacija je edina v regiji vključena v evropsko shemo za odgovorno ravnanje z okoljem EMAS. Vzpostavljen in certificiran ima sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 ter upravljanja področja z varnosti in zdravja pri delu ISO 45001. Poročilo o trajnostnem razvoju je objavljeno po mednarodnih standardih trajnostnega poročanja GRI ter vključuje zahteve poročanja EMAS in Programa odgovornega ravnanja (POR) za kemijsko industrijo.