Ostalo

Ob reki Muri izvedli prostovoljno akcijo čiščenja gnezdilne stene za breguljke

Pomurska sekcija DOPPS in Zavod RS za varstvo narave sta v okviru projekta Natura Mura skupaj izvedla prostovoljno akcijo čiščenja gnezdilne stene za breguljke na Muri. Lansko leto so akcijo opravili ob reki Muri na Dolnji Bistrici, letos pa v občini Radenci.
Pomurska sekcija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije vsako leto pripravlja širok nabor dogodkov, vse od vodenih opazovanj, predavanj pa do različnih delovnih akcij. Kot se za sekcijo, ki združuje ljubitelje narave predvsem iz Pomurja, spodobi, pomemben del aktivnosti načrtujejo tudi ob reki Muri. Ena takih aktivnosti je tudi priprava gnezdilnih sten za breguljko ob reki Muri, ki se je lani odvila ob reki Muri na Dolnji Bistrici, letos pa v občini Radenci, natančneje, v Hrastje-Moti.

“Prostovoljno delovno akcijo smo izvedli na območju širitve struge reke Mure v okviru projekta lifelineMDD, v Hrastje-Moti. V letu 2022 je na tem območju skupno gnezdilo okoli 90 parov breguljk. Prostovoljne akcije se je udeležilo 8 prostovoljcev, ki smo uredili približno 120 m strme peščene stene. Prostovoljci smo odstranili predvsem korenine invazivne vrste robinije, ki je poganjala iz sten, robide in druge ovijalke ter zeli, ki so začele preraščati stene. Temu je sledila še priprava navpičnih sten in tako smo ustvarili nov dom za naše breguljke. Sedaj lahko z veseljem pričakujemo prihod naših ‘murskih’ breguljk. Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem, ki svoj prosti čas z veseljem namenijo naravi,” sta zapisala Anja Cigan in Tadej Törnar.

Breguljka

Breguljka (Riparia riparia) je ena od značilnih vrst ptic v Unescovem biosfernem območju Mura-Drava-Donava (TBR MDD), ki ga sestavlja kar peti držav. Kot najmanjše med evropskimi lastovkami gnezdijo v velikih kolonijah v strmih peščenih bregovih v bližini večjih vodnih teles, kot so reke, potoki in jezera. Da bi jim zagotovili gnezdišče, je projektni partner ZRSVN organiziral omenjeno uspešno prostovoljno akcijo. Izguba njihovih gnezdišč je eden od glavnih razlogov za zmanjšanje populacije na območju TBR MDD. Človeške dejavnosti, kot je regulacija rek, so zanje ena najpomembnejših groženj. Pomanjkanje naravnih gnezdišč in občasna erozija na gnezdiščih je povzročila povečanje umetnih gnezdišč, kot so izkopi in gramoznice, kar je povzročilo upad števila kolonij na reki Muri. V Sloveniji je na reki Muri zaradi odsotnosti občasne erozije in zaraščanja strmih brežin z invazivnimi vrstami, predvsem japonskim dresnikom in žlezavo nedotiko, najdemo le nekaj kolonij breguljk.