Ostalo

RIS dvorec Rakičan: Odvil se je posvet “Biodiverziteta, klimatske spremembe in trajnostni turizem – kje smo in kaj nas čaka?”

V dvorcu Rakičan je potekal posvet z naslovom “Biodiverziteta, klimatske spremembe in trajnostni turizem – kje smo in kaj nas čaka?” Dogodek je bil organiziran v okviru čezmejnega projekta BioDiTOUR. Na posvetu so udeleženci spregovorili o biotski raznovrstnosti, podnebnih spremembah, tujerodnih rastlinskih vrstah in trajnostnem turizmu.
Omenjeni projekt sloni na iskanju sozvočja med ohranjanjem biotske pestrosti in razvoja aktivnega, trajnostnega turizma. Namen projektnih aktivnosti je usmeriti pogled obiskovalca proti naravnim zakladnicam in ga poučiti o pomembnosti ohranjanja biotske pestrosti in nevarnostih tujerodnih invazivk. Velik poudarek je posvečen informiranju in ozaveščanju, pri čemer so se partnerske organizacije zavezale k izvedbi aktivnosti, ki prispevajo k zvišanju osveščenosti raznovrstnih akterjev lokalnega okolja in spodbujanju odgovornega vedenja oz. ravnanja obiskovalcev – posvet je tako del tovrstnih aktivnosti.

Na posvetu so udeleženci spregovorili o biotski raznovrstnosti, podnebnih spremembah, tujerodnih rastlinskih vrstah in trajnostnem turizmu. Predavatelji in slušatelji so med drugim razpravljali tudi o tem na kakšen način različni sektorji podpirajo ukrepe za zagotavljanje biotske raznovrstnosti ter kakšni časi se nam obetajo v prihodnje (trendi). Predstavljeni so bili primeri dobrih praks na področju sonaravne ureditve turističnih točk na čezmejnem področju. Udeleženci posveta so se strinjali, da sta izmenjava in združevanje znanja ter resursov ključna za doseganje oprijemljivih rezultatov.

Na posvetu so sodelovali strokovnjaki s področja ohranjanje narave, biodiverzitete in trajnostnih oblik turizma. Spregovorili so: Jožica Kapun Maršik, specialistka za zeliščarstvo (KGZS-Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota), dr. Primož Titan (strokovni sodelavec na Biotehniški šoli Rakičan) in Kristijan Malačič (naravovarstveni nadzornik, Krajinski park Goričko).