Sveže

Čebelarji na Goričkem v strahu: Pojavila se je huda gniloba čebelje zalege

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je čebelarje v v katastrskih občinah (KO) Serdica, Sveti Jurij, Gornji Slaveči, Kuzma, Rogašovci in Sotina pred dnevi obvestila o pojavu  kužne bolezni huda gniloba čebelje zalege. Iz UVHVVR so čebelarjem že podali navodila, med katerimi je tudi prepoved premika čebelnjakov, klinični pregled družin, prepoved premika matic, …
UVHVVR, OU Murska Sobota, je pred dnevi prejela poročilo o opravljenih preiskavah s katerimi je bila obveščena o pojavu kužne bolezni huda gniloba čebelje zalege v enem izmed čebelnjakov v kraju Serdica. Iz uradnih evidenc je bilo razvidno, da se znotraj 3 kilometrskega pasu nahajajo registrirani čebelnjaki v katastrskih občinah (KO) Serdica, Sveti Jurij, Gornji Slaveči, Kuzma, Rogašovci in Sotina. Pri presoji dejanskega stanja in pri odrejanju ukrepov za preprečevanje in zatiranje hude gnilobe čebelje zalege je uradna veterinarka že odredila ukrepe.

V okuženem čebelnjaku je uradni veterinar poleg ukrepov glede na ugotovitve kliničnega pregleda in na pisni predlog veterinarja odredil neškodljivo uničenje ali pretresanje čebeljih družin, neškodljivo uničenje satja z zalego, iztočenega in ostalega satja, dezinfekcijo panjev, pribora, čebelnjaka in okolice z ustreznimi dezinfekcijskimi sredstvi oziroma z obžiganjem ali neškodljivo uničenje vseh dotrajanih panjev in pribora, prepoved vseh posegov v družinah brez kliničnih znakov, razen preprečevanja rojenja, ropanja, hranjenja s sladkornimi pripravki, zdravljenje varoze in veterinarskih posegov, druge ukrepe za sanacijo okuženega čebelnjaka. Kontrolni klinični pregled vseh čebeljih družin v okuženem čebelnjaku bo opravljen najmanj 30 dni po izvedbi vseh predpisanih ukrepov in končni dezinfekciji.

Sandra Krpič, dr.vet.med., ki je uradna veterinarka, je odredila prepoved premikov čebelnjakov z in na okuženo območje v polmeru 3 kilometrov, klinični pregled vseh čebeljih družin v vseh čebelnjakih, ki se nahajajo v omenjenih krajih ter prepoved premika čebeljih družin, čebel oziroma matic s spremljevalkami med čebelnjaki znotraj okuženega območja ter v čebelnjake izven območja.

Razvoj bolezni

Ličinke se okužijo z zaužitjem spor P. larvae, ki v srednjem črevesu ličinke vzklijejo in se razmnožujejo, dokler ne prebijejo črevesnega epitela, kar povzroči smrt ličinke. Če odmrlih ličink čebele negovalke s svojim čistilnim nagonom ne odstranijo, tkivo ličink v pokritih celicah razpade in se posuši do črnih lusk, ki jih čebele zelo težko očistijo in vsebuje do 2,5 milijona spor, ki so močno kužne za druge ličinke. Če okužbe ne ugotovimo pravočasno, se bolezen hitro razširi po vsej družini, ki zato propade. Spore P. larvae so zelo odporne in lahko preživijo do 30 let in več.