Ostalo

Od danes nižje cene bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja

V novih cenah je že vključena danes sprejeta odločitev vlade o ponovnem plačilu CO2 okoljske dajatve za fosilna goriva, in sicer za neosvinčeni bencin (0,0398 evra/liter) ter za dizelsko gorivo in kurilno olje (0,0467 evra/liter).
Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo tako od jutri, 9. maja 2023 do vključno ponedeljka 22. maja 2023, znašale 1,390 evra za liter bencina, 1,421 evra za liter dizelskega goriva in 1,001 evra za liter kurilnega olja

Za liter neosvinčenega motornega bencina NMB 95 bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,39 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 69,5 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,438 evra na liter. Potrošnik bi za 50 litrov plačal 71,90 evra, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju NMB 95 potrošnik privarčuje 2,4 evra.

Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,421 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 71,05 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,472 evra na liter. Pri 50-ih litrih bi plačali 73,60 evra, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla potrošnik prihrani 2,55 evra.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,001 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.001 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo potrebno odšteti okoli 1,098 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.098 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 97 evrov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT’S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.