Ostalo

Bo narodnostni poslanec Ferenc Horváth tudi član sveta Ljudske univerze Lendava?

Minuli torek je na svoji 16. redni seji zasedala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je podala pozitivno mnenje predlogu predlagateljice Nataše Horvat, da narodnostni poslanec Ferenc Horváth dobi mandat člana sveta omenjenega javnega zavoda do izteka mandata celotnemu svetu. Pozitivno mnenje, ki ni zavezujoče, bo sedaj romalo na občinski svet.
Javni zavod Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava je bil ob ustanoviteljstvu občin Lendava, Turnišče, Odranci in Kobilje ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza, zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava. Občine Turnišče, Odranci in Kobilje so se na sosvetu županov že pred časom dogovorile, da bodo ustanoviteljstvo prepustile zgolj Občini Lendava zaradi administrativnih in praktičnih razlogov, kar se je tudi zgodilo. Občina Lendava je tako, po izstopu ostalih občin soustanoviteljic, edina ustanoviteljica javnega zavoda Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava.

En predstavnik ustanovitelja je že imenovan, to je Drago Nađ, sedaj pa je v svet javnega zavoda potrebno imenovati dodatnega člana, ki bo tako zamenjal predstavnika soustanoviteljic zavoda, ki so iz zavoda izstopile. K zbiranju predlogov kandidatov za člana sveta javnega zavoda Ljudska univerza Lendava so bili dne 24.5.2022 povabljeni vsi predstavniki list zastopani v občinskem svetu. Predlog kandidata za člana sveta je podala Nataša Horvat, ki je za kandidata predlagala Ferenca Horvátha, sicer predsednika sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, člana sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava in narodnostnega poslanca v Državnem zboru. Drugih predlogov ni bilo.

Z imenovanjem novega predstavnika, sedaj predstavnika Občine Lendava, bo zagotovljena polna sestava sveta zavoda (5 članov), ki bo delovala do poteka mandata organa. Sedanjemu svetu zavoda bo mandat potekel sočasno z lokalnimi volitvami 2022. Predlog bo sedaj romal v odločanje občinskemu svetu Občine Lendava, ki lahko predlog potrdi, lahko pa ga tudi ovrže. Omenjeno pozitivno mnenje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja namreč ni zavezujoče.

Ferenc Horváth