Ostalo

Izšel je Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove objavljen tudi razpis za štipendije za deficitarne poklice

Vsako leto, predvidoma v januarju, na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje, pripravijo in objavijo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove. V skladu z vsakoletnim rokovnikom se kandidati do določenega roka prijavijo za vpis na šolo oziroma v izbrani izobraževalni program.
Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 21.571 učenk in učencev (lani 19.881), ki bodo lahko kandidirali na skupno 25.560 (lani 25.198) vpisnih mest na srednjih šolah.

V Gorenjski regiji je za 2.188 učencev, ki zaključujejo osnovno šolo, na voljo 2.672 razpisanih mest, v Goriški regiji je za 1.243 bodočih dijakov 1.434 mest, v Jugovzhodni regiji je za 1.484 učencev na voljo 2.200 mest, na Koroškem je za 733 učencev 9. razreda razpisanih 836 mest, v Primorsko – notranjski regiji je za 578 učencev na voljo 398 mest, v Obalno – kraški regiji je za 1.137 devetošolcev razpisanih 1.266 mest, v Osrednjeslovenski regiji je za 6.036 bodočih dijakov na voljo 6.778 mest, v Podravski regiji zaključuje osnovno šolo 3.084 učencev, katerim je namenjenih 4.248 razpisnih mest, v Pomurski regiji je za 1.048 učencev razpisanih 1.308 mest, v Savinjski regiji je za 2.701 bodočega dijaka razpisanih 3.324 mest, v Posavski regiji je za 769 učencev namenjenih 552 mest, v Zasavju pa je za 570 bodočih dijakov na voljo 544 razpisnih mest.

Od skupno 25.560 razpisanih mest je v programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) razpisanih 700 mest (enako tudi lani), v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 6.872 mest (enako tudi lani), v programih srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 10.344 mest (lani 10.176), v programih splošnih gimnazij (GIM) (Gimnazija, Klasična gimnazija in Gimnazija s športnim oddelkom) 5.966 mest (lani 5.976), od tega v zasebnih šolah 476 (lani 504).

V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo Tehniška gimnazija, Umetniška gimnazija in Ekonomska gimnazija, je razpisanih 1.678 mest (lani 1.474). Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7.644 mest (lani 7.450).

Informativni dnevi:

  • petek, 17. februarja 2023, ob 9. in 15. uri, ter
  • soboto, 18. februarja 2023, ob 9. uri.

Predvideno je, da bodo informativni dnevi potekali fizično na šolah.

Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024 v vrednosti 3.675.000,00 evra. Vlogo bo mogoče oddati od 19. 6. 2023 do 22. 9. 2023.

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela primanjkuje kadra. Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja.

Tudi letos je cilj dodeliti štipendijo 1000 štipendistom, mesečna višina štipendije pa znaša 107,42 evra in se spreminja na podlagi usklajevanja na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2023/2024 lahko pridobili dijaki, ki bodo prvič vpisani v 1. letnik enega izmed v razpisu navedenih izobraževalnih programov. 

Druge pomembne informacije glede štipendije za deficitarne poklice:

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo ali Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice, ne more pa hkrati prejemati kadrovske štipendije;
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik za katerega je prejemal štipendijo oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik istega izobraževalnega programa, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Vlogo za štipendijo za deficitarne poklice bodo bodoči dijaki lahko oddali od 19. 6. 2023 do vključno 22. 9. 2023.