Ostalo

V Murski Soboti predstavili potek projekta Multimodalna mobilnost v Pomurski regiji

V sejni dvorani MO Murska Sobota je potekal peti izmed sedmih načrtovanih regijskih dogodkov v okviru projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Dogodek je bil namenjen predstavitvi dosedanjih izkušenj v projektu sodelujočih občin in izvajalcev projekta Ministrstva za infrastrukturo (MZI) in Geodetskega inštituta Slovenije (GI). Aktivnosti za omogočanje dostopnosti in mobilnosti v MO Murska Sobota je predstavila direktorica uprave gostiteljske občine, gospa Milena Vöröš ter predstavniki lokalnih invalidskih društev.
Regijskega dogodka, ki je bil namenjen prekmurskim in pomurskim občinam, so se poleg murskosoboških, udeležili še predstavniki občine Ljutomer. Na dogodku so sodelovali tudi predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih, gospod Vojmir Prosen in gospod Branko Gornjec, predsednik Sveta invalidov Murska Sobota.

Od leta 2016 do danes se je projektu priključilo že 60 slovenskih občin, ki igrajo ključno vlogo pri postavitvi sistema ter si prizadevajo za višanje kakovosti življenja svojih občank in občanov. V teh občinah so bili zajeti podatki o dostopnosti infrastrukture za invalide (npr. pločnikov, cest, križišč, toaletnih prostorov idr.), ki so vsem uporabnikom brezplačno na voljo za omogočanje lastne mobilnosti, upravljalcem infrastrukture pa služijo za odpravo ovir v urbanih prostorih.

Vodja projekta na Geodetskem inštitutu Slovenije, mag. Roman Rener, je predstavil načrtovane aktivnosti, ki vključujejo izpolnjevanje zavez in zahtev po dostopnosti, ki omogoča orientacijo, navigacijo in multimodalnost učinkovite mobilnosti, ki jo projekt vpeljuje z enotnimi standardi zajema in obdelave podatkov o dostopnosti urbanih občinskih prostorov. Za prihodnost je napovedal širjenje projekta, ki bo vključeval dostopnost in mobilnost v petih okoljih človekovega bivanja: socialnem, zunanjem, notranjem, virtualnem in spletnem. Kot bistveno uporabno vrednost projekta je izpostavil načrtovanje t.i. predpotovanja (pre-journey), ki je pomembno za ljudi na invalidskih vozičkih, ki morajo svojo pot vnaprej načrtovati. Strokovna sodelavka GI, Marina Lovrič, pa je predstavila proces nabora terenskih podatkov o dostopnosti urbane infrastrukture.

Pri naboru podatkov o fizični dostopnosti v MO Murska Sobota so sodelovali člani lokalnih invalidskih društev. Prosenc in Gornjec sta pohvalila sodelovanje s predstavniki invalidskih organizacij v njihovi občini pri načrtovanju ali obnovi infrastrukture. Gornjec je izpostavil, da se kljub dobrim izkušnjam sodelovanja, še premalo poudarja potrebe naglušnih, saj so njihove oviranosti v družbenem prostoru še vedno “nevidne.”

Poleg fizične dostopnosti so na dogodku predstavili tudi projektne aktivnosti na področju ozaveščanja o spletni dostopnosti. Strokovnjakinja za spletno dostopnost z Beletrine, ki je podizvajalec projekta, Maša Malovrh je predstavila izsledke izvedenih analiz dostopnosti spletnih mest v projektu sodelujočih občin s fokusom na občinah Prekmurske in Pomurske regije. Rezultati analiz kažejo, da je na področju spletne dostopnosti še veliko prostora za izboljšanje, kar bodo poskušali v nadaljevanju projekta uresničiti z občinskimi predstavniki, kjer jim bodo predstavljeni podrobnejši rezultati analize dostopnosti njihovih spletnih mest ter predlagane konkretne rešitve.