Ostalo

Zdravje v občini 2023: Občani občine Lendava precej več bolniško odsotni kot je povprečje v državi

Kot vsako leto je tudi letos Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravil podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah, med katerimi je tudi občina Lendava. Kot kaže, smo občani Občine Lendava še vedno precej več bolniško odsotni kot je povprečje v naši državi, imamo tudi več srčnih kapi ter več težav z visokim krvnim tlakom.
Zdravstveno stanje in umrljivost

Prikaz Zdravje v občini 2023 je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje. S prikazom zdravstvenega stanja želijo spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zlasti odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo in krepitev zdravja svojih prebivalcev.

Kot kaže, smo občani Občine Lendava dlje bolniško odsotni kot je povprečje v naši državi, saj je bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev trajala povprečno 24,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 19,4 dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,2 na 1.000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0. Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 6,4. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju, ugodna pa je stopnja umrljivosti zaradi samomora. Ta je bila 7 oseb na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa kar 18.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

Telesni fitnes otrok na območju naše Občine je bil nižji od slovenskega povprečja, stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah pa je bila 1,0 na 1000 prebivalcev. V slovenskem povprečju je ta številka 1,1. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,2 %, v Sloveniji 63,4 %, presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu pa je bila 64,3 %, v Sloveniji 71,7 %.

Ostalo

Razvitost občine je bila ocenjena z 0,8 od 1 (1 je slovensko povprečje) a imamo žal precejšnjo negativno demografsko sliko. Pesti nas staranje prebivalstva. Stopnja delovne aktivnosti je 61,5%, slovensko povprečje je 66,1%. Otroci na našem območju so tudi nekoliko težji od svojih vrstnikov po državi, imamo nekoliko več primerov možganskih kapi, imamo nekoliko več primerov raka debelega črevesja glede na slovensko povprečje, a manj primerov raka pljuč in dojk. Umrljivost zaradi vseh vrst raka je povsem enaka slovenskemu povprečju, rak želodca je blizu slovenskega povprečja. Kar se tiče prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji smo občani Občine Lendava žal nad slovenskim povprečjem, z ostalo državo pa se lahko brez težav kosamo pri kolesarskih in peš poteh.