Ostalo

Branko Gros ostaja na čelu MNZ Lendava

Minuli torek je bila v prostorih hotela Lipa v Lendavi volilna skupščina MNZ Lendava. Od 20 vabljenih delegatov, se jih je skupščine udeležilo 18 delegatov. Soglasno so bila sprejeta poročila, Branko Gros pa ostaja na čelu MNZ Lendava.

Minuli torek se je v medetaži hotela Lipa odvila volilna skupščina MNZ Lendava, ki bo, med drugim, za naslednji dve prihajajoči tekmovalni sezoni prevzela organizacijske vajeti v 3. SNL -Vzhod, v katerem iz našega območja nastopata lendavska Nafta 1903 in po novem NK Hotiza.

Na skupščini so bila sprejeta vsa predlagana poročila, torej poročilo o delu v letu 2015, finančno poročilo in zaključni račun za leto 2015, poročilo nadzornega odbora, program dela za leto 2016 in realizacija do skupščine in finančni načrt za leto 2016 in realizacija do skupščine.

Izvedene so bile tudi volitve v organe MNZ Lendava za mandatno obdobje 2016-2020. Z večino (18 glasovi) je bil za novega/starega predsednika izvoljen Branko Gros, njegov podpredsednik pa je Slavko Režonja. Štefan Lebar bo zastopal člane MNZ iz občin Črenšovci in Velika Polana, Daniel Penhofer pa člane iz občin Dobrovnik in Kobilje.

Člane iz občine Lendava bodo zastopali Igor Magdič, Andrej Pečelin in Bruno Perša, člane iz občine Odranci pa Branko Ferenčak. Člane iz občine Turnišče bo zastopal Ivan Ropoša.

Ostali organi

Ker je skupščina bila volilna, je seveda potrebno poudariti še tiste, ki spadajo k vodstvu lendavske medobčinske nogometne zveze. Predsednik nadzornega odbora je Ladislav Varga, člana nadzornega odbora MNZ sta Ivan Oberstar in Franc Pozsgai, predsednik arbitražnega sveta MNZ je Emil Bukovec, podpredsednik arbitražnega sveta MNZ je Dušan Hozjan in člani arbitražnega sveta MNZ pa so Marjan Drvarič, Franc Lörinc in Dean Novak.