Sveže

Preverili smo, kako so v minulem letu poslovale gospodarske družbe in podjetniki

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je tudi tokrat pripravila informacijo o poslovanju gospodarskih družb in podjetnikov z območja Občine Lendava za leto 2022. Preverili smo, kakšno je torej bilo poslovanje omenjenih.
AJPES je obdelal podatke iz letnih poročil o poslovanju v letu 2022, ki jih je posredovalo 229 gospodarskih družb in 171 podjetnikov, s sedežem v občini Lendava. Gospodarske družbe, ki imajo sedež v občini Lendava, so v preteklem letu poslovale uspešno, saj so poslovno leto zaključile z neto čistim dobičkom v višini 9 milijonov evrov, skupnih prihodkov pa je bilo za okrog 241 milijonov evrov. Gospodarske družbe so imele skupno 1.691 zaposlenih, posamezni zaposleni pa je povprečno prejel 1.726 evrov plače.

Prihodkov na tujem trgu je bilo za okrog 87 milijonov evrov, odhodkov pa skupno za 230 milijonov evrov. V opazovanih družbah je rast odhodkov presegla rast prihodkov za 3,1 %. Prihodki od prodaje na tujem trgu so se v primerjavi z letom prej zmanjšali za slabih 11 %, neto dodana vrednost se je zmanjšala za 4,7 %. Ta je znašala okrog 67 milijonov evrov, neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala okrog 40 tisočakov, neto čisti dobiček gospodarskih družb pa 9 milijonov evrov.

Družbe s sedežem v občini Lendava so v letu 2022 imele 29 zaposlenih več kot v letu prej, za 89 EUR se je povečala tudi povprečna plača teh zaposlenih (ob upoštevajoči inflaciji za 82 EUR). Na zaposlenega je bilo v povprečju ustvarjenega 5.655 EUR neto čistega dobička (v pomurski regiji 6.708 EUR, v republiki Sloveniji 11.363 EUR). 

Podjetniki v občini Lendava so poslovno leto 2022 zaključili uspešno; s 166 zaposlenimi so ustvarili:

  • 20,5 mio evrov prihodkov ali 7,4 % prihodkov vseh pomurskih podjetnikov,
  • 1,6 mio evrov neto podjetnikovega dohodka, kar predstavlja 8,1 % neto podjetnikovega dohodka ustvarjenega v regiji ter
  • 6,2 mio evrov neto dodane vrednosti, tj. 7 % neto dodane vrednosti vseh podjetnikov v Pomurju.