Ostalo

Vlada sprejela Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020

V skladu s 14. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) se finančne spodbude za ustvarjanje gospodarske osnove madžarske avtohtone narodne skupnosti (ANS) iz državnega proračuna dodelijo na podlagi programa spodbujanja gospodarske osnove ANS, ki ga za programsko obdobje pripravi narodna skupnost v sodelovanju z regionalno razvojno agencijo, Uradom Vlade Republike Slovenije za narodnosti in ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo.
Program spodbujanja gospodarske osnove ANS sprejme Vlada Republike Slovenije. Prvi program v skladu z 22. členom ZSRR-2B pripravi za obdobje 2017–2020.

Cilj programa je dvigniti območje, kjer živijo pripadniki ANS, z razvojno nazadujočega položaja na višjo raven, kar bo vključevalo razvoj že obstoječih in novo nastalih podjetij, vzpostavitev nove in posodobitev obstoječe gospodarske infrastrukture in povečanje privlačnosti območja. To bo posledično pripomoglo k ustvarjanju novih delovnih mest in znižanju stopnje brezposelnosti.

Sredstva za izvedbo programa so zagotovljena na posebni proračunski postavki MGRT PP 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Razpoložljiva proračunska sredstva za leto 2017 znašajo 350.000 evrov. Enak znesek je zagotovljen v proračunu za leto 2018. Za naslednja leta se v okviru Programa pričakuje podvojen znesek – po 700.000 evrov za posamezno leto. Vrednost programa za obdobje od 2017 do 2020 tako znaša 2,100.000 evrov.