Ostalo

Vlada RS bo kmalu potrdila Program sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Slovenijo in Madžarsko, podpisan v Lendavi

Vlada Republike Slovenije bo že kmalu sprejela Sklep o potrditvi Programa sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske za obdobje 2022-2025, podpisanega v Lendavi 21. februarja 2022. To seveda pomeni, da se bo program v obeh državah lahko pričel tudi dejansko izvajati.
Program sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske za obdobje 2022-2025 (v nadaljevanju program) je bil podpisan v Lendavi 21. februarja 2022. Na slovenski strani ga je podpisala prof. dr. Simona Kustec, ministrica za šolstvo, znanost in šport, na madžarski strani pa Levente Magyar, namestnik ministra za zunanje zadeve. Program sodelovanja je sklenjen na podlagi Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, ki je bil podpisan 2. septembra 1992, velja pa od 24. marca 1994.

“Program bo pomembno prispeval h krepitvi in poglabljanju sodelovanja med državama v kulturi in izobraževanju na ustaljenih področij povezovanja (sodelovanje za slovensko manjšino na Madžarskem in madžarsko narodno skupnost v Sloveniji, izobraževanje, štipendiranje, kultura in umetnost, sodelovanje na področju medijev in radio-televizije, izmenjava mladih, šport ter večstransko sodelovanje) posebej pa spodbuja mednarodno sodelovanje na področju kreativnih industrij, še posebej skupno udeležbo na natečajih v okviru programov EU za kulturni in kreativni sektor,” so zapisali v obrazložitvi.

Finančna sredstva so zagotovljena v okviru proračunskih postavk sodelujočih inštitucij in ustreznih programov posrednih proračunskih izvajalcev za izvedbo konkretnih dogodkov, ob upoštevanju dejanskega poslovno programskega interesa na letni ravni. Sredstva za izvajanje sodelovanja na posameznih področjih krijejo pristojni resorji v skladu z načrtovanimi proračunskimi sredstvi in finančnimi določbami programa. Že sicer pa je besedilo programa zapisano zelo splošno in ne navaja konkretnih dogodkov, ki bi jih lahko finančno ocenili, zato je mogoče potrebna finančna sredstva oceniti le okvirno.