Ostalo

Razglašena je velika požarna ogroženost naravnega okolja

Vlada Republike Slovenije je na četrtkovi dopisni seji naložila Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), da na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju razglasi veliko požarno ogroženost naravnega okolja.
Trenutno se v Republiki Sloveniji že soočamo z daljšim sušnim obdobjem. V letošnjem letu je do sedaj zabeleženo 381 požarov v naravnem okolju, v katerih so posredovale gasilske enote. Beleži se porast požarov predvsem v mesecu marcu (103 požari). Zaradi večje prisotnosti doma se v zadnjih dneh število požarov v naravnem okolju povečuje, kar pomeni večjo izpostavljenost gasilcev možnosti okužb s COVID-19. Vlada je zato kot enega od ukrepov v boju proti epidemiji in zmanjšanju ogroženosti članov gasilskih enot pred okužbo s COVID-19 sprejela sklep, da URSZR razglasi veliko požarno ogroženost v naravnem okolju od 18. marca  2020 dalje.

“Prebivalce občin, ki so v teh dneh z odlokom ali pozivom prepovedale kurjenje na prostem in ostalo uporabo ognja, prosimo, da prepoved dosledno spoštujejo. Prebivalcem ostalih občin odsvetujemo kurjenje v naravnem okolju in drugod na prostem, če pa že kurijo, naj pri tem upoštevajo ukrepe varstva pred požarom, kot so npr. ustrezna ureditev kurišč, prisotnost odrasle osebe, prepovedana uporaba vnetljivih ali eksplozivnih snovi, pogasitev ognja po končanem kurjenju, prekinitev kurjenja ob vetrovnem vremenu ipd,” so sporočili z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.