Ostalo

Beltinci: Prejeli sredstva za ureditev Zelene poslovno – industrijske cone

Občina Beltinci je v letošnjem letu uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture« s projektom “Zelena poslovno – industrijska cona Beltinci.”
“Vrednost projekta znaša 1.296.981,13 EUR, njegov namen pa je ureditev zelene poslovno – industrijske cone Beltinci. Industrijska cona je regionalnega pomena in z izvedbo projekta se bo zagotovil večji pretok prometa znotraj cone in vsa nujno potrebna infrastruktura, ki bo omogočala normalno delovanje ter zagotavljala pogoje za razvoj in rast malih in srednje velikih podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Projekt bo v celoti zaključen 31.12.2023,” so sporočili iz Občine Beltinci.

Z izvedbo projekta se bo zagotovil večji pretok prometa znotraj cone in vsa nujno potrebna infrastruktura, ki bo omogočala normalno delovanje ter zagotavljala pogoje za razvoj in rast malih in srednje velikih podjetij. Glavni cilj naložbe je komunalna ureditev poslovno – industrijske cone Beltinci z dokončno izgradnjo ceste z enostransko površino za pešce, ureditvijo odvodnjavanja, fekalno kanalizacijo, vodovodnimi priključki in cestno razsvetljavo ter ureditev trajnostne naravnanosti in modre oz. zelene infrastrukture.

V sklopu trajnostne naravnanosti in modre oz. zelene infrastrukture se bo izvedlo kar 11 ukrepov:

 • Solarne svetilke javne razsvetljave
 • Ureditev prepustnih površin za parkiranje in “car-sharing”
 • Postavitev polnilnic za električna vozila
 • Postavitev polnilnice za e-kolesa, skiroje
 • Postavitev stojala za popravilo koles in stojal za parkiranje
 • Zabojniki za ponovno uporabo
 • Rekultivacija obstoječega zadrževalnika meteorne vode
 • Hortikulturna ureditev območja
 • Vzpostavitev urbanega parkovnega otoka
 • Solarno – polnilne klopi
 • Recikliranje odpadkov.

Zasaditev dreves v Zeleni poslovno – industrijski coni Beltinci

V sklopu projekta Zelena poslovno – industrijska cona Beltinci je bila predvčerajšnjim izvedena zasaditev dreves. V sklopu projekta ZPIC je namreč med drugim predvidena hortikulturna ureditev v skladu s smernicami za krajinsko ureditev, ki jih je v letu 2021 izdelal kolektiv Tektonika. Na okrog 0,5 hektarja se je zasadilo več kot 3.000 dreves kot so hrast, beli gaber, jerebika, divja češnja, divja hruška … “Navedeno bo vsekakor vplivalo na zmanjšanje oz. omejilo hrup med bivalnim delom naselja Beltinci in poslovno -industrijsko cono,” so še sporočili iz Občine Beltinci.