Ostalo

Odranci: Začela se je II. faza projekta “Center kulturne dediščine Odranci – Prekmurska hiša”

V Odrancih je sredi oktobra 2018 potekalo odprtje objekta “Center kulturne dediščine Odranci.” Operacijo je financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vodilni partner projekta je Občina Odranci, s projektnimi partnerji Društvom žena Odranci, podjetjem Novatio s.p. in Gitano M – Romskim društvom Gomilica. V drugi fazi, katero so pričeli izvajati v teh dneh in za katero so pogodbo podpisali v začetku aprila letos, sledi še gradnja Prekmurske hiše, ki pa že nastaja.
Pogodbo podpisali v začetku aprila

Županja Občine Odranci Barbara Ferenčak in predsednik zadruge Dolinka z.o.o. Stanislav Srša sta 4. aprila podpisala gradbeno pogodbo za investicijo “Center kulturne dediščine Odranci – Prekmurska hiša II. faza.” Vrednost pogodbenih del znaša 219.741,42 evrov (brez DDV). Investicija je sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko in sredstev iz proračuna Občine Odranci za leto 2023. Dela so se pričela izvajati v teh dneh. Rok za dokončanje del je 30.5.2023.

V sklopu omenjene investicije se bo zgradila ”Prekmurska hiša” v zaokroženo celoto za medgeneracijska druženja, v nadaljnje pa se bodo prostori uporabili tudi za prenočitev (hostel). Občina Odranci v projektu nastopa kot vodilni partner, ostali projektni partnerji so še: Občina Kobilje, Zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci, Projektna razvojna agencija in komunikacija d.o.o., PE Lendava in Zavod Logarica.

V I. fazi izgradnje so uredili tri prostore, parmo, gümlo in prostor za promocijo v skupni površini 91 m2. Da bo objekt zgrajen v celoti je manjka še prekmurska hiša, ki bo torej zgrajena v II. fazi, katera se je že začela odvijati. Omenjena II. faza bi se sicer morala odviti že v letu 2019. Z izvedbo celotnega objekta želijo v Odrancih občanom zagotoviti prostore za delovanje lokalnih društev, omogočiti kakovostno izvajanje prireditev, delavnic, predavanj, razstav ter tako omogočiti tudi razvoj turizma.

Dolgoročno naravnana operacija

Občina Odranci sicer projekt vseskozi dopolnjuje. Leta 2020 je bil med drugim tam postavljen muzej na prostem, ki je namenjen shranjevanju in prikazu kmečkega orodja, torej orodja, ki ga je nekoč imela in uporabljala vsaka malo večja kmetija. Objekt je bil narejen v stilu že pred tem zgrajene kovačnice in žganjarne in je, kot vsi bližnji objekti, pokrit s slamo. Gradili so ga domači mojstri. 

Podpis pogodbe