Sveže

Urad za nadzor proračuna ministrstva za finance: Občina Lendava naj uvede pravne postopke zoper odgovorne osebe v KKC Lendava

Primer neupravičenega izplačila pravdnih stroškov uredniku spletnega portala Lendavainfo.com se, kot kaže, tudi dejansko zaključuje. Urad za nadzor proračuna ministrstva za finance je Občini Lendava predlagal, da uvede pravne postopke zoper odgovorne osebe v KKC Lendava. Spomnimo: Silvija Hajdinjak Prendl je tožila urednika spletnega portala Lendavainfo.com zaradi neobjave popravka, ki to dejansko ni bil, kar je ugotovilo tudi nižje in višje sodišče brez kakršnih koli procesnih napak. Primer je med drugim precej odmeven tudi zato, ker je inšpektor Maksi Milavec naredil kar nekaj napak.
Kot kaže, se zgodba vendarle premika h koncu. Zaradi razjasnitve zadeve glede nenamenske porabe javnih sredstev v javnem zavodu KKC smo tudi v našem uredništvu pristojni inšpekcijski službi poslali novinarsko vprašanje, na katerega odgovor smo čakali vse do včerajšnjega dne. Urad za nadzor proračuna je na podlagi prijave direktorja občinske uprave Občine Lendava dr. Mihaela Kasaša z dne 3.1.2022 preveril celoten postopek v zvezi z domnevo o nenamenski porabi javnih sredstev za povračilo stroškov tožbenega postopka fizični osebi, do katere naj bi prišlo v Javnem zavodu KKC Lendava.

“Inšpektor Maksi Milavec je naredil napako”

“Dne 15. decembra 2021 sem opravil telefonski pogovor z gospodom Dušanom Strletom, direktorjem Urada RS za nadzor proračuna, pri kateremu sem poizvedoval glede stanja prijave nenamenske porabe sredstev v javnem zavodu KKC. Direktor mi pove, da so inšpektorji uradniki in so s tem samostojni pri svojem delu, vendar je v tem primeru inšpektor Maksi Milavec naredil napako in nekaj spodrsljajev, ki si jih ne bi smel privoščiti in sicer s tem, ko je svoj osebni zaznamek posredoval Silviji Hajdinjak Prendl in se opredeljeval, ali je članica sveta ali ni. To sigurno ni stvar inšpektorja s čimer je žal naredil napako, mi je dejal Sterle,” je za naš spletni medij pojasnil direktor občinske uprave, dr. Mihael Kasaš.

Kot je že znano, sta Silvija Hajdinjak Prendl in direktor javnega zavoda KKC dr. Albert Halász ta zapis, sporočilo inšpektorja, v medijih prikazovala kot uradno mnenje Urada RS za nadzor proračuna,” je še zapisal dr. Kasaš in dodal, da sta s tem “zavestno zavajala javnost.”

Inšpektorat predlaga, da se naj uvedejo pravni postopki. Sredstva iz državnega proračuna niso bila porabljena nenamensko, za ostalo se predlaga pregon

Ministrstvo za kulturo je Javnemu zavodu KKC Lendava v letu 2021 zagotovilo skupno slabih 179 tisočakov finančnih sredstev, slednje pa je sredstva nakazalo na podlagi odločb in pogodb za vsak namen posebej. V inšpekcijskem postopku sicer ni bilo ugotovljene nenamenske porabe nakazanih sredstev iz proračuna Republike Slovenije, kar je bilo pričakovano, a je proračunska inšpektorica “pregledala tudi drugo dokumentacijo (npr. poročili revizijske družbe in Nadzornega odbora Občine Lendava), iz katere pa je razvidno, da so bile v konkretnem primeru ugotovljene določene nepravilnosti. Zato je proračunska inšpektorica predlagala, da Občina Lendava in župan kot njen zakoniti predstavnik za zaščito svojih solastniških in pogodbenih interesov izvrši sklep NO (Nadzornega odbora) Občine Lendava in uvede pravne postopke zoper odgovorne osebe v KKC Lendava,” je sporočila Franja Zagorc, iz službe za odnose z javnostmi na Ministrstvu za finance.

“Verjamem, da so sedaj nedvoumno potrjena nenamenska izplačila zavoda KKC Lendava v zadevi sodnih stroškov fizični osebi (kar potrjuje tudi priložen odgovor Urada RS za nadzor proračuna), zato bomo pozvali Silvijo Hajdinjak Prendl, da vrne vso nenamensko pridobljeno premoženjsko korist. Vsled vsega so postopki s strani sveta zavoda KKC glede razrešitve direktorja javnega zavoda dr. Alberta Halásza več kot utemeljeni,” pa je za naš spletni portal sporočil dr. Mihael Kasaš. Med tem smo tudi na direktorja KKC Lendava, dr. Alberta Halásza naslovili novinarsko vprašanje, a se nanj do konca redakcije ni odzval. Odzval se je le dr. Mihael Kasaš.

A vendarle se pri dotičnem primeru pojavlja kar nekaj dejstev, ki so zaskrbljujoča. Na minuli izredni seji občinskega sveta, ta se je odvila 5. januarja 2022, kar pet občinskih svetnikov od petnajstih prisotnih ni podprlo postopka razrešitve direktorja javnega zavoda KKC Lendava, dr. Alberta Halásza, pa čeprav je že takrat bilo znano, da so sredstva bila porabljena nenamensko. Da naj Občina Lendava in župan kot njen zakoniti predstavnik za zaščito svojih solastniških in pogodbenih interesov uvede pravne postopke zoper odgovorne osebe v KKC Lendava je torej predlagala proračunska inšpektorica, iz česar je moč izhajati, da so dotični občinski svetniki dejansko podprli nenamensko porabo javnih sredstev.