Sveže

Športu bo Občina Lendava letos namenila skupno 649.509 evrov

Vrednost sofinanciranih športnih programov in nalog je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Osnovna usmeritev pri pripravi letnega programa je Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 in izvedbeni načrt za njegovo izvajanje.
Letni program športa za leto 2023 je usklajen z izvedbenim načrtom, skupna višina sredstev za sofinanciranje programov športa ostaja enaka lanski ravni in znaša 180.000 evrov. (69.600 evrov za športno vzgojo otrok in mladine, šport za člane in starejše, 50.000 evrov za delovanje športnih društev, 21.000 evrov za delovanje in izvajanje programov Športne zveze, 19.400 evrov za športne vsebine na področju športnih prireditev in promocije, 20.000 evrov za strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju športnih aktivnosti na športni infrastrukturi pri DOŠ I Lendava in DSŠ Lendava)

Skupna višina sredstev za obratovanje, vzdrževanje in obnovo športnih objektov znaša 390.000 evrov (od tega 90.000 evrov za upravljanje in obratovanje, 270.000, evrov ureditev športne infrastrukture – streha športnega parka Lendava, zamenjava umetne trave v športnem parku DOŠ 1 Lendava – 42.500 evrov neporabljenih sredstev iz leta 2021 s strani NZS).

Za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo bo Občina Lendava v letu 2023 namenila 469.509 evrov (90.000 evrov za upravljanje in obratovanje športnih objektov – športni park Lendava, športno rekreacijski park pri DSŠ Lendava, športni park pri DOŠ I Lendava, športni park Petišovci in Kolesarski center Čentiba, 300.000 evrov za ureditev športne infrastrukture – sanacijska dela v športnem parku Lendava in zamenjava umetne trave v športnem parku pri DOŠ 1 Lendava (od tega sredstva NZS iz leta 2021 v višini 42.500 evrov), 59.509 evrov za ureditev razsvetljave v športno rekreacijskem parku pri DSŠ Lendava – prijava tudi na razpisu v letu 2022 za sredstva Fundacije za šport (v višini do največ 50% investicije) in 20.000 evrov za pripravo dokumentacije za investicijo v izgradnjo večnamenske športne dvorane s pokritim bazenom – predvidena sredstva EU (do 85% investicije).

Višina investicijskih sredstev namenjenih za ureditev športne infrastrukture je v skupni vrednosti 79.509 evrov in sicer za ureditev razsvetljave v športno rekreacijskem parku pri DSŠ Lendava v višini 59.509 evrov (prijava tudi na Razpisu Fundacije za šport v letu 2022). Skupna višina sredstev predvidenih za namen športa v letu 2023 tako znaša 649.509 evrov.

“Občina Lendava želi aktivno sodelovati pri izboljšanju pogojev za zdravo življenje in dobro počutje občanov in hkrati povečati izkoriščenost športne  infrastrukture v sodelovanju z DOŠ 1 Lendava in DSŠ Lendava in bo s sofinanciranjem dodatnih programov podprla še boljšo organiziranost in skrb za animacijo na teh lokacijah,” so zapisali.