Ostalo

Sofinanciranje poslovanja v obeh jezikih

Vlada Republike Slovenije je na svoji minuli seji izdala Uredbo o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2016 in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba določa namene porabe in višino sredstev občinam, na območju katerih so naselja z narodnostno mešanim prebivalstvom, za financiranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti za leto 2016. Javna sredstva so namenjena za dvojezično poslovanje občinskih uprav in organov Mestne občine Koper in občin Izola, Piran, Ankaran, Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Šalovci in Hodoš ter za poslovanje občinskih samoupravnih narodnih skupnosti v teh občinah.

Občina Lendava je podpisala pogodbo z Uradom Vlade Republike Slovenije za narodnosti o sofinanciranju dvojezičnega poslovanja za leto 2016 v višini 293.200,00 evrov, od tega je Madžarski samoupravni narodni skupnosti občine Lendava za izvajanje programa namenila 195.466,66 evra, so zapisali na občini Lendava.

Občina Lendava je sicer na narodnostno mešanem območju zagovarjala uredbo, da bi se občinska narodnost financirala neposredno iz Urada Vlade RS za narodnosti. Občina seveda pri tem računa tudi na kriterij glavarine, ki je v teh časih še kako pereč.