Ostalo

Slovensko-madžarski gospodarski forum in poslovno B2B srečanje v Termah Vivat

Več kot 100 slovenskih in madžarskih gospodarstvenikov in ostalih prisotnih se je udeležilo današnjega poslovnega B2B foruma, na katerem sta sodelujoče nagovorila tudi oba generalna konzula. Slovenski v Monoštru dr. Boris Jesih in madžarski v Lendavi dr. Foldes Gyula. Dogodek je organizirala Pomurska gospodarska zbornica v sodelovanju z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter sosednjo partnersko madžarsko zbornico Zala. Dogodek je potekal v obeh jezikih in bil simultano tolmačen.
Dr. Boris Jesih, generalni konzul Republike Slovenije v Monoštru je uvodoma izpostavil, da je zaradi bližine med Slovenijo in Madžarsko lažje vzpostaviti gospodarske povezave. Ti odnosi se vsako leto tudi izboljšujejo. Vendar je še veliko neizkoriščenega potenciala – na tem področju pa veliko pomagajo zbornice in čezmejni projekti,

Dr. Földes Gyula, generalni konzul Madžarske v Lendavi je povedal, da se prvič prireja prireditev na takšnem nivoju. Zanimanje na madžarski strani za slovenska podjetja nenehno narašča. Pomurska podjetja so kot vrata za doseganje slovenskega trga za madžarska podjetja. Dejstvo, da se je najmanj 25 podjetij prijavilo za B2B forum potrjuje, da naša prizadevanja zanj niso bila zaman.

Mag. Matej Skočir, vodja sektorja za internacionalizacijo na MGRT se je zahvalil organizatorjem za idejo in pristop k temu poslovnemu forumu. To je priložnost, da se seznanimo z novimi gospodarskimi vsebinami, z novimi idejami in pobudami.

Kiss-Parciu Peter, namestnik državnega sekretarja na Ministrstvu za ekonomske odnose s tujino in zunanje zadeve madžarske vlade, je povedal, da današnji dogodek dokazuje, da je zanimanja za sodelovanje med slovenskimi in madžarskimi podjetji za medsebojno sodelovanje veliko. Obmejna območja imajo veliko potenciala za razvoj, vendar so tudi številni izzivi, ki jih lahko izkoristimo za ustvarjanje potenciala.

V nadaljevanju pri predstavitvi poslovnega okolja obeh držav je poslovno okolje Slovenije predstavil Matej Rogelj, namestnik direktorja Centra za mednarodno poslovanje pri Gospodarski zbornici Slovenije. Madžarsko poslovno okolje pa je predstavil Balogh Geza, predsednik Madžarsko – slovenske sekcije Trgovinske in industrijske zbornice Madžarske. Dobro prakso sodelovanja na obeh straneh meje pa je predstavil direktor in lastnik podjetja Barting d.o.o. iz Lendave, Robert Bažika.

Na koncu je v imenu organizatorja povzel prvi del Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice in izpostavil, da smo s tem dogodkom smo opravičili osnovni namen, povezati slovenska in madžarska podjetja, ki imajo interes medsebojnega sodelovanja. Poleg tega pa smo ustvarili in ponovno obnovili dvostranske gospodarske in poslovne odnose.

Kasnejših bileteralnih B2B razgovorov se je udeležilo 49 podjetij in več kot 70 njihovih predstavnikov.
Skupno je bilo opravljenih več kot 110 kratkih sestankov.