Ostalo

FOTO: Zbor krajanov v Gaberju

V dvorani vaškega doma v Gaberju se je minulo nedeljo odvijal zbor krajanov KS Gaberje. Okrog 50 jih je prisluhnilo poročilom predsednice Helene Antolin Tibaut, največ pozornosti pa so namenili ureditvi pokopališča. Zbora krajanov se je udeležil tudi župan Občine Lendava, Janez Magyar.
Krajevna skupnost Gaberje je od 1.1. do 31.12.2018 izvedla vse aktivnosti načrtovane v Načrtu dela KS Gaberje za leto 2018 in še nekaj dodatnih, ki so se pojavile sproti in jih je potrdil Svet KS Gaberje. Leto 2018 je bilo v omenjeni krajevni skupnosti predvsem družabno obarvano, saj so izvedli ter se udeležili skupno kar 21 dogodkov, tudi v tujini, predvsem na sosednjem Madžarskem, med katerimi izstopajo sedaj že tradicionalni Vaški dnevi ter udeležba na 13. predsrečanju vasi Gab(e)rje v Gabrju pod Špilkom.

Ureditev pokopališča na prvem mestu

Veliko poudarka je bilo v preteklem letu danega tudi na ureditev pokopališča. Opravilo se je vzdrževanje pokopališča, pripravili so se popisi del in izračuni za obnovo mrliške vežice. Ta je obnove nujno potrebna, med drugim bi bilo potrebno obnoviti tudi električno napeljavo zaradi elektrifikacije zvonca, za skupno ureditev pa bi potrebovali okrog 40 tisočakov. Brez pomoči Občine seveda ne bo šlo. Že sicer pa se je v preteklem letu opravil izkop steze, ob njej pa so se postavili robniki.

Vzdrževanja

V Vasi se je opravila zamenjava nedelujočih žarnic na ulični razsvetljavi, dokončno je bila obnovljena ulična razsvetljava vzdolž Glavne ulice, na Marofu ter v delu Spodnje ulice, postavljeni pa sta bili še dve ulični svetilki. Opravljena je bila zasaditev cvetlic v cvetlična korita, opravilo se je tudi grederiranje bankin in gramoziranje poljskih poti v novembru.

Vzdrževalnih del je bil deležen tudi tamkajšnji vaški dom. Lansko pomlad je bila narejena stropna izolacija, v maju je potekalo asfaltiranje parkirišča in dela ceste ob vaškem domu, jeseni je bila na sporedu ureditev igrišča ob vaškem domu, v novembru je bil opravljen servis ogrevanja, obnove pa je bila deležna pisarna (tla in stene), deloma iz zavarovalnine. Opravili so tudi dve čistilni akciji. Sanacije je potrebno tudi križno znamenje ob cesti.

Problematika

Seveda se tudi v Gaberju srečujejo z nekaterimi težavami. Izvesti bo potrebna nujna obnovitvena dela na mrliški vežici, kar pa bo brez Občine praktično nemogoče, želijo si tudi žarni zid in prostor za raztros pepela. Rešiti bo potrebno problematiko upravljanja parcel za vaškim domom, kjer je tudi objekt NK Panonija in nogometno igrišče. Zemljišče je namreč v lasti urbarialne skupnosti. Sanirati bo potrebno Kopico in pripadajoče jarke. “Na nerealizirane aktivnosti žal nimamo vpliva, saj pri večini mora pristopiti tudi Občina Lendava k reševanju problematike,” je dejala Helena Antolin Tibaut. Prav točka o problematiki nogometnega igrišča in slačilnic je med prisotnimi predstavniki NK Panonija požela največ negodovanja. Ti so v preteklih dnevih bili primorani umakniti šank, sedaj pa si želijo nadstrešnice, ki pa bi lahko predstavljala težavo, saj je zemljišče v lasti urbarialne skupnosti, kar je prisotnim razložil tudi župan.

Načrt za letošnje leto

Krajevna skupnost se letošnje leto želi prijaviti na razpis za projektna sredstva na sosednjem Madžarskem, za prireditev Vaški dnevi v Gaberju 2019 in za obnovo odra vaškega doma in prijavo na projekt LAS Pri dobrih ljudeh 2020 “Dediščina na dlani – promocija in trajnostni razvoj dediščinskega turizma.” V sklopu projekta bi za izvedbo različnih delavnic za ohranjanje kulturne dediščine opremili dvorano z novo opremo: Mize in stoli, nabavili projektor in projekcijsko platno skupaj z ozvočenjem in uredili klimatizacijo objekta. Predvidena ocena vrednosti projekta je 20.000 EUR. Projekt se bo izvedel le v primeru, če bomo uspešni na razpisu. V tem primeru bo 85% vloženih sredstev povrnjenih po izvedeni investiciji in oddaji poročil in zahtevkov. Seveda bi v letošnjem letu želeli nadaljevati s prenovo vaškega doma (zamenjava oken, klimatizacija, energetska sanacija).