Ostalo

Sejemsko leto 2023: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem bo letos na sporedu že 61.

Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec, je včeraj v prostorih Pomurskega sejma v Gornji Radgoni povzel sejemsko leto 2022, ki je bilo jubilejno in predstavil sejme, strokovna ocenjevanja kakovosti in druge projekte za letošnje leto.
Pomurski sejem je v letu 2022 praznoval 60. obletnico Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA in s tem tudi svoj 60. jubilej. Obeležil ga je s šestimi sejmi v treh terminih, z devetimi strokovnimi ocenjevanji kakovosti, s posebno publikacijo ter različnimi razstavami in dogodki, ki so pospremili avgustovsko sejemsko dogajanje v Gornji Radgoni. Okronal je 25. Vinsko kraljico Slovenije.

Zgradil je nov sejemski paviljon, namenjen strokovnim in družabnim dogodkom na prostem in v njemu s posebno razstavo predstavil visoko obletnico svoje uspešne sejemske dejavnosti. V sodelovanju s Pomurskim sejmom je Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona v svojih prostorih pripravil tudi posebno razstavo ob visoki obletnici sejemske dejavnosti v mestu sejmov in penine.

Odpoved načrtovanih sejmov v letih 2020 in 2021 je prinesla Pomurskemu sejmu veliko škode. Jubilejno leto 2022 pa je končno le steklo v pogojih in okvirih, kot smo jih bili vajeni pred epidemijo, zato se je minulo leto Pomurski sejem tudi kadrovsko okrepil. Na sejmih MEGRA, LOV, RIBOLOV, NATURO, AGRA in INPAK, ki jih je Pomurski sejem organiziral v letu 2022, se je predstavilo 2.180 razstavljavcev iz 31-ih držav na skupaj  96.900 m2 razstavnih in predstavitvenih površin. Vse sejme je obiskalo 122.000 obiskovalcev.

39. Slovenski oskar za embalažo, 43. mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov, 26. mednarodno ocenjevanje sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, 36. mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov, 48. odprto državno ocenjevanje vin “Vino Slovenija Gornja Radgona”, 12. odprto državno ocenjevanje BIO vin, 3. mednarodno ocenjevanje medenih pijač, 21. ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo in 40. mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme so privabili 451 proizvajalcev s 1.705 izdelki.

Ob obeh sejmih in strokovnih ocenjevanjih je Pomurski sejem izpeljal projekt jubilejne 25. Vinske kraljice Slovenije. V mesecu maju je v sodelovanju s sosednjo Avstrijo organiziral 28. mednarodno slikarsko kolonijo Vinogradi obeh bregov Mure. Velik poudarek je namenil tudi digitalizaciji in spletni predstavitvi. Od sejma AGRA 2021 dalje ponuja razstavljavcem priložnost, da se brezplačno predstavijo na globalni spletni platformi expomarketplace.eu.

Janez Erjavec

61. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem

Sejem AGRA že 61-ič vztraja v tradiciji kakovosti, usmeritvi v mednarodni prostor ter mladostni zagnanosti pri uvajanju inovacij v agroživilski sektor. Po praznovanju visokega 60. jubileja se v trenutku, ki ga usodno zaznamujejo epidemije, klimatske spremembe in vojne, še v večji meri usmerja k spodbujanju znanja in tehnologij za trajnostno kmetijstvo ter zagotavljanje kakovostne in varne prehrane. Država partnerica sejma AGRA bo tokrat Indija.

Vsebinski poudarki – Težišča sejma Agra 2023 bodo: Mednarodno leto prosa, mladi v kmetijstvu, inovacije in digitalizacija, kmetijstvo v prihodnosti, podnebne spremembe in vodni viri, hrana iz naše bližine, ekološko kmetijstvo, prehranska varnost, krepitev podeželskih območij, biotska raznovrstnost, gozd in les – naše bogastvo, prehranska in energetska samooskrba. Sejem tako ponuja vsem institucionalnim deležnikom in posameznikom sodelovanje za krepitev podeželja, pri skrbi za okolje, za gozdove in ohranjanje biotske raznovrstnosti. S sejemskimi predstavitvami, strokovnimi razstavami in posveti se bo trudil za skrajševanje oskrbnih verig in večjo pridelavo v neposredni okolici. Še večji poudarek bo namenjen avtohtonim pasmam domačih živali in avtohtonim sortam kmetijskih rastlin.

Sejem bo predstavil najsodobnejšo kmetijsko tehniko, ki omogoča konkurenčno, varno in sodobno kmetovanje ter ohranjanje kulturne krajine. Ponujal bo inovacije, ki vodijo kmetijstvo v prihodnost in nas učil včasih pozabljenih znanj in veščin ekološkega kmetijstva. Uvajal bo digitalizacijo, ki omogoča varno komunikacijo, večjo pridelavo in varnejšo hrano. Podnebnim spremembam se bo upiral z zastekljevanjem, namakanjem, protitočno zaščito in oroševanjem pridelovalnih površin in pridelkov. Prizadeval si bo za energetsko neodvisnost, za višji delež rabe obnovljivih virov energije in z vsem tem za varovanje voda. Omogočil bo srečanja z najnovejšimi spoznanji in tehnologijami, preizkušnje nove mehanizacije in orodij ter pokušnje najboljših pridelkov in prehranskih izdelkov.

Pridelovalce, poslovneže, strokovnjake in potrošnike bodo poleg vrhunskih ponudnikov iz Slovenije in mednarodnega prostora povezovale najpomembnejše strokovne, gospodarske in stanovske organizacije na čelu z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Ministrstvo pripravlja na sejmu tehten strokovni program, predstavitve in svetovanja za obiskovalce. Neposredno pred sejmom bo organiziral tudi mednarodno konferenco kmetijskih ministrov držav EU in držav, ki si prizadevajo za vključitev v unijo. S predstavitvijo odnosa kmetijstva in območij Natura 2000 se mu letos na sejmu prvič pridružuje tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Zanimive predstavitve napovedujejo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij GZS, Zavod za gozdove Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije, Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, združenja priznanih rejskih organizacij, rejcev in pridelovalcev, lokalne akcijske skupine in druge najpomembnejše organizacije, združenja in društva s področja kmetijstva, živilstva in turizma. Tradicionalno bo na sejmu potekala predstavitev šolskih programov slovenskega kmetijskega in živilskega šolstva na vseh nivojih, s poudarkom na praktičnem prikazu dela.

Najboljše tradicije in nove trajnostne prakse bodo predstavile strokovne razstave in predstavitve rejskih dosežkov s področja govedoreje, konjereje, prašičereje, reje drobnice in razstava avtohtonih pasem domačih živali s ponudbo izdelkov ARK kmetij. Organizirana bo državna čebelarska razstava. Maneža bo prizorišče pestrega vsakodnevnega dogajanja. Obiskovalci bodo lahko občudovali tudi razstavo, otroci pa se poigrali v Vrtcu malih živali.

Z zanimivimi delavnicami, predavanji in praktičnimi nasveti bodo privabljali obiskovalce vzorčni vrtovi in nasadi. Na osrednjem sejemskem vrtu bo največji poudarek na slovenskih avtohtonih kmetijskih rastlinah in vrtninah. Poligon Zeleni dragulji narave in permakulturni center Pomurskega sejma z vrtom in hiško iz slamnatih bal bosta predstavila priložnosti trajnostnega kmetijstva. Ob njiju bo na posebnem nasadu predstavljen petletni kolobar ekološkega kmetovanja. Bogato in poučno dogajanje v gozdno parkovnemu nasadu in predstavitvenem prostoru pripravlja Zavod za gozdove Slovenije. Osveženi bodo gozdno parkovni nasad, slovenski trsni izbor ter nasad starih slovenskih jablan.

Sejem bodo popestrile Agrina tržnica s ponudbo odličnih slovenskih lokalnih živilskih izdelkov, zanimive razstave, poslovna, strokovna in stanovska srečanja, tekmovalne, družabne in kulinarične prireditve in predstavitve najboljših izdelkov, ki bodo sodelovala na neodvisnih strokovnih ocenjevanjih pod okriljem sejma AGRA. Strokovno ocenjena bo kakovost kmetijske mehanizacije in opreme, mesnin, mlečnih izdelkov, brezalkoholnih pijač, medu, medenih pijač in vin, vključno s tistimi, ki so ekološko pridelana.

  • 32. Mednarodni sejem gradbeništva MEGRA, bo hkrati s področji energetike (ENGRA), komunale (KOGRA) in obrti (POS) potekal od 8. do 11. marca 2023
  • 61. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA bo potekal od 26. do 31. avgusta 2023
  • 9. Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA bo potekal od 21. do 24. septembra 2023