Ostalo

Sava Turizem leto 2015 zaključila z rekordnim rezultatom

Skupina Sava Turizem je v letu 2015 ustvarila skupno več kot 1.112.000 nočitev, kar je 4 odstotke več kot leto poprej ter ustvarila 5 odstotno rast prihodkov od prodaje. Skupina je lani ustvarila 65,4 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za 3,1 milijon evrov več glede na leto poprej.

Skupina Sava Turizem je lani dosegla EBITDA v višini 13,9 milijonov evrov, kar je 2,7 milijonov evrov več kot v letu 2014. Prav tako se glede na 2014 povečuje čisti dobiček. Dobro poslovanje je rezultat izvajanja nove strategije, kateri se je družba zavezala in jo uspešno izvaja od leta 2012 dalje. EBITDA je leta 2011 znašala 6,9 milijonov evrov in se je do leta 2015 povišala na 13,9 milijonov evrov.

Uspešna prodaja, predvsem v predsezoni in v glavni poletni sezoni, učinki v preteklih letih zastavljenih in izvedenih ukrepov optimizacije poslovnih procesov, investicijski cikel, večja produktivnost, inovativni produkti, izjemen angažma zaposlenih in osredotočenost na gosta – vse to se odraža v visoki rasti rezultatov.

Nočitve v hotelih in apartmajih rekordne

Ustvarjene nočitve v hotelih in apartmajih so v letu 2015 dosegle rekordno višino. Na ravni Sava Turizma so lani zabeležili rast prihodkov na vseh prioritetnih trgih: Slovenije, Avstrije, Italije, Nemčije, na Prekomorskih trgih,  na trgih vzhodne Evrope in Balkana.  V termalnem delu Sava Turizma pa so v 2015 povečali delež tako tujih kot domačih gostov.

Sava Turizem tudi v letošnjem letu nadaljuje z uspešnim poslovanjem. Družba je v januarju ustvarila skupaj za blizu 4,5 odstotke več prenočitev v hotelih in apartmajih ter skoraj 17 odstotkov več prenočitev v kampih. Dobro zasedenost namestitvenih kapacitet pričakujejo tudi v februarju, predvsem ob valentinovem vikendu ter v času zimskih počitnic.

Investicijska vlaganja

Sava Turizem je v okviru razpoložljivih lastnih virov v letu 2012 ponovno oživila investicijski cikel. Za leto 2015 so bile izvedene investicije v višini 6,1 milijona evrov, kar je skladno z omejitvami, ki jih prinaša sporazum z bankami upnicami. Vse investicije je družba financirala iz tekoče ustvarjenega denarnega toka.

Večje naložbe v 2015: novi inovativni produkti, vlaganja v izboljšanje energetske učinkovitosti, prenove namestitvenih kapacitet ter vlaganja v zdravstvo in medico-wellness. Hotelske kapacitete so prenovili v hotelih Radin v Radencih, v Grand Hotelu Toplice in Park na Bledu, del sob so prenovili v hotelih Livada Prestige in Ajda v Termah 3000-Moravskih Toplicah. Celovito so prenovili kopališče v hotelu Termal. Energetske sanacije hotelov so izvedli v Radencih, na Bledu in na Ptuju. Z učinkovitim iskanjem sinergij znotraj skupine in razvojem dejavnosti zdravstva in medico-wellnessa družba uspešno udejanja začrtano razvojno strategijo.

terme-lendava

Vezano na zagon novega investicijskega cikla se v letošnjem letu izvajajo naslednja načrtovana investicijska vlaganja: prenova v skladu s trajnostnimi načeli in razširitev apartmajskega naselja v prekmurskem slogu Prekmurske vasi v Termah 3000-Moravske Toplice; prenova bazenskega kompleksa v hotelu Ajda, kjer bodo kopališki produkt popestrili z dodatno spremljevalno vsebino za krepitev zdravja in dobrega počutja ter prenova vodnega parka Terme 3000. V Zdravilišču Radenci se bodo lotili prenove restavracijskih prostorov. Na Bledu zaključujejo klimatizacijo preostalih sob v hotelu Park, ter prenavljajo gostinske obrate na blejski promenadi.

Zimske počitnice

V priljubljenih družinskih destinacijah, v Termah 3000-Moravskih Toplicah, Termah Banovci,  Termah Ptuj in v hotelu Savica na Bledu, so v času zimskih počitnic pripravili odlične ideje za družinski tim bilding, ki jih spremljajo zabavna in poučna doživetja v družbi pravljičnih junakov in v razigranih vodnih parkih s tobogani tudi pozimi. Spodbujajo gibanje najmlajših in aktivno počitnikovanje, zato so pripravili številne ideje za družinske izlete v okolici term ter posebej športno obarvano animacijo v Termah Ptuj, ker sodelujejo s športnimi asi. V Termah Banovci se lahko starši poleg atraktivne animacije z Detektivom Frančekom udeležijo delavnic za starše, ki jih vodita dr. Albert in Leonida Mrgole, v Termah 3000-Moravskih Toplicah pa so poskrbeli za družinsko vihtenje kuhalnice pod taktirko kuharskega mojstra Danila Čurmana. Povsod goste razvajajo z lokalnimi kulinaričnimi specialitetami in še posebej skrbijo za slastne in zdrave nasmehe, ki jih ustvarjajo z jedmi pod oznako »Slastno in zdravo».