Ostalo

Na Lendavski občini tudi letos ne bo dneva odprtih vrat

Skupnost občin Slovenije tudi v letošnjem letu skupaj z nekaterimi občinami članicami organizira Dan odprtih vrat v občinah. Tako najavljajo, da bodo nekatere občine povabile svoje občanke in občane ter medijsko javnost, da jih obiščejo in ogledajo nekatere pridobitve, se informirajo o načrtih in podajo svoje predloge k oblikovanju skupnega lokalnega okolja. Občina Lendava letos vrat ne bo odprla.

“V zvezi z vašim vprašanjem sporočamo, da se po naših informacijah občina Lendava do sedaj v skupno akcijo ni vključila. Sodelujejo pa občine Ljutomer, Gornja Radgona, Razkrižje, Črenšovci in Moravske Toplice,” nam je včeraj sporočila Jasmina Vidmar, generalna sekretarka pri skupnosti občin Slovenije. Izmed 27 pomurskih občin, jih je v skupnost občin Slovenije pridruženih 25 (pridruženi nista občini Odranci in Križevci), dan odprtih vrat pa jih bo organiziralo pet. Občina Lendava je dan odprtih vrat na zadnje organizirala leta 2006.

Kaj bodo občine ponudile?

V občini Gornja Radgona bodo zainteresirano javnost povabili 17.2.2015 od 12.00 do 18.00 ure na Čistilno napravo Gornja Radgona. Občina Gornja Radgona je v letu 2015 zaključila izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) – Občina Gornja Radgona«, v okviru katerega je bila izvedena tudi čistilna naprava (ČN). Na ta dan bo omogočen ogled centralne čistilne naprave (CČN), možno si bo ogledati vse prostore in opremo, sodelavci Komunale Radgona pa bodo na razpolago za morebitne dodatne obrazložitve in pojasnila.

Občina Razkrižje bo 17.2.2016 ob 15.00 uri v poročno-sejni sobi Občine Razkrižje, predstavila številne dobre in uspešne občinske projekte preko video projekcije na velikem platnu, med  16.00 in 17.00 uro pa bo omogočen ogled novega vrtca in obnovljene zgradbe OŠ Razkrižje.

V občini Črenšovci bodo 17.2.2016 med 8.00 in 17.00 uro na razpolago občankam in občanom na občinski upravi, vključno z medobčinsko inšpektorico ga. Alenko Maroša, ob 11.00, 12.00, 15.00 in 16.00 uri pa obiskovalce vabijo na ogled vodovodnega stolpa oz. razgledno ploščad stolpa, iz katere si je možno ogledati bližnjo in daljno okolico občine. Na občini Črenšovci so v lanskem letu zaključili dva velika projekta: izgradnjo vodovoda iz evropskih sredstev in novogradnjo nizkoenergetskega vrtca, ki so ga slavnostno odprli 5. februarja letos.

V občini Moravske Toplice bodo 17.2.2016 med 14.00 ure 17.00 uro odprli vrata Osnovne šole Fokovci ter obiskovalcem predstavili zgodovino šole ter pridobitve zadnjih dveh let.

Občina Ljutomer bo svoj program poslala v ponedeljek.