Ostalo

Regijska bolnišnica: Ratkai prejel blagoslov vlade

Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota je na svoji seji dne 23.1.2023 odločal o imenovanju novega direktorja. Direktorja Daniela Grabarja bo, kot je že takrat kazalo, na direktorskem stolčku nasledil Roman Ladislav Ratkai. Včeraj je Ratkai prejel še blagoslov vlade.
Vlada je na včerajšnji redni seji podala soglasje k razrešitvi Daniela Grabarja, direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota. Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja pred potekom mandata, če direktor sam zahteva razrešitev, zato je Svet zavoda Splošne bolnišnice na 10. redni seji 19. decembra 2022 sprejel sklep, da se seznanja z odstopno izjavo direktorja Daniela Grabarja in ga razreši s funkcije direktorja Splošne bolnišnice. Njegov mandat bo potekel 31. marca 2023.

Ob enem pa je vlada na včerajšnji seji dala soglasje k imenovanju Romana Ladislava Ratkaia za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota za mandatno dobo štirih let. Svet javnega zdravstvenega zavoda SB MS je 27. decembra 2022 objavil razpis za delovno mesto direktorja Splošne bolnišnice, za mandatno dobo štirih let, na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, na oglasni deski, na spletni strani Splošne bolnišnice ter v časopisu Delo.

Komisija za izvedbo razpisa in postopka izbire novega direktorja Splošne bolnišnice se je sestala 12. januarja 2023 in ugotovila, da sta pravočasni in popolni dve vlogi. Oba kandidata sta bila povabljena na osebno predstavitev na sejo Sveta zavoda. Eden izmed kandidatov je 20. januarja 2023 umaknil svojo prijavo na razpis. Svet zavoda Splošne bolnišnice je na 11. redni seji, ki je potekala 23. januarja, sprejel sklep, da se Roman Ladislav Ratkai s 1. aprilom 2023 imenuje za direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota za mandatno obdobje štirih let.

Predstavniki vlade v svetu zavoda so Mojca KertTimi GombocVanda LabovičFranjo Levstik in Andreja Zabret, interese zaposlenih zastopata Darko Horvat in Marjan Žekš, lokalno skupnost Dušan Bencik in Zavod za zdravstveno zavarovanje Tatjana Kolenc.