Ostalo

Svojemu namenu predali novo kolesarsko povezavo na obmejnem območju Slovenije in Madžarske

Svojemu namenu so predali kolesarsko povezavo na obmejnem območju Slovenije in Madžarske. Izgrajen odsek 1,29 kilometrov kolesarske steze poteka preko notranjosti Andovcev, nakar zapusti naseljeni del in se nadaljuje vse do slovenske meje. Investicija je bila potrebna, ker je bilo cestišče, ki poteka v notranjosti Andovcev in je bilo delno gramoznate strukture, delno pa prekrito z asfaltnim makadamom, že v zelo slabem stanju, cesta pa se je izven naselja nadaljevala kot kolovozna pot med gozdovi vse do slovenske meje.
Z investicijo je bila uresničena primerna cestna povezava obmejnega območja za tukajšnje prebivalstvo, za turistične ponudnike in za turiste, ki obiščejo pokrajino. Cilj investicije je bil tudi, da se z vzpostavitvijo celovitega sistema za usmerjanje obiskovalcev v turistično ponudbo slovensko-madžarskega obmejnega območja vključijo tudi ta območja ter da bi podprli združevanje razpršenih znamenitosti v enotno atrakcijo in razvoj le-tega v enoten in kompleksen turistični produkt.

Dr. Péter Balázsy, direktor Urada samouprave Železne županije, vodilnega partnerja projekta je izpostavil, da je poglavitni cilj obmejnih projektov, da bi povezala ljudi, ki živijo na obeh straneh meje ter da pripomore k nadaljnjemu oživljanju turizma, ki pa služi razvoju regije. Statistični podatki izgrajenega odseka: 1,29 kilometrov, širina cestišča je 7 metrov, medtem ko se širina vozišča giblje med 3,5 in 6 metrov. V nasipe cestišča je bilo vgrajenih 1061 m3 gramoza in drugega materiala, uporabljeno pa je bilo 608 m3 asfalta. Prekrivanje jarkov je bilo izvedeno na površini 1284 m2.

Investicija je bila izvedena v programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, v okviru projekta Guide2Visit (SIHU101), ki ga je prijavil Urad samouprave Železne županije, s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj in podporo madžarske države. V razpisu je kot partner v izgradnji kolesarske povezave sodelovala Nacionalna družba za razvoj infrastrukture (NIF Zrt.).