Ostalo

Prihodnje leto praznujemo: To je logotip ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

Iniciativni odbor za obeleževanje 100-letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki mu predseduje prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, je na zadnji seji pred pričetkom jubilejnega leta obravnaval časovni pregled dogodkov, ki so opredeljeni v Programu za obeleževanje tega jubileja, potrdil logotip, spletno stran ter osnutek zloženke.
Včerajšnja seja iniciativnega odbora za pripravo aktivnosti ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matičnemu narodu je bila zadnja pred uradnim pričetkom obeleževanja zgodovinskega mejnika za Prekmurje. Člani odbora in povabljeni na sejo so pregledali izvedene aktivnosti od zadnje seje ter potrdili logotip jubileja.

Na povabilo Mestne občine Murska Sobota za oblikovanje logotipa je prispelo šest predlogov. Predloge je obravnavala posebna komisija, ki je soglasno ugotovila, da izmed prispelih predlogov svojemu namenu ustreza samo eden predlog in sicer predlog, ki ga je poslal FRANCFRANC d.o.o. in je s strani strokovne komisije zbral največje število točk.

Izbrani logotip izhaja iz kombinacije večih elementov. V njem prepoznamo številko sto, ki obeležuje slovesno obletnico, preplet dveh ničel, ki se spletata v znak za neomejeno in neskončno, ki simbolizira neskončno – torej trajno in ne začasno – povezanost Prekmurja z matično državo. Ob tem pa je v drugi ničli diskretno skrita ali razkrita stilizirana podoba srca, ki se sklada s sloganom »Prekmurje v srcu«. Zaradi svečanosti in pomembnosti jubileja je osnovna pojavnost logotipa v zlatem barvnem odtenku. Logotip se bo kot skupna celostna podoba uporabljal kot prepoznavni znak celotnega obeleževanja 100. obletnice – uporabili ga bomo na spletni strani, vseh dogodkih in na vseh tiskovinah in dokumentih, ki bodo izdani ali oblikovani tekom naslednjega leta.

Članom odbora je bila predstavljena spletna stran jubileja z naslovom www.prekmurjevsrcu.si. Spletna stran bo aktivna v začetku leta in bo vsebovala časovni pregled vseh dogodkov, vsebine se bodo po potrebi dopolnjevale. Na spletni strani bo objavljen tudi zgodovinski pregled dogajanja pred 100 leti v Prekmurju, Sloveniji in Evropi. Stran bo dopolnjena tudi z ostalimi relevantnimi vsebinami in povezavami, ki bodo obiskovalcem dajale informacije o dogajanju v regiji in širše po Sloveniji.

Na seji je bil obravnavan tudi osnutek zloženke ob 100. obletnici, ki jo bo januarja izdal Pomurski muzej Murska Sobota in bo vsebovala informacije o dogodkih pred 100 leti ter njihovemu pomenu tako za Prekmurce kot za celotno Slovenijo.

Članom odbora je bila predstavljena tudi informacija o aktivnostih v okviru radijskih, televizijskih in spletnih programov RTV Slovenija. Tako je v televizijskem programu že bilo predstavljeno kulturno-zgodovinsko izročilo in dediščina Prekmurja ter pomen njenega ohranjanja iz jezikovnega vidika. Druga oddaja je gledalce seznanila s temo praznovanja božiča v Prekmurju, prve dni novega leta pa bo z namenom vstopa v stoto obletnico združitve Prekmurcev z matičnim narodom izveden intervju, v okviru katerega bo izpostavljena kulturna zgodovina Prekmurja.

Prvi dogodek v jubilejnem letu bo 18. januarja, to je ob 100-letnici začetka Pariške mirovne konference. Javno bo predstavljena knjiga dr. Uroša Lipuščka o vlogi in pomenu ameriškega profesorja in svetovalca predsednika ZDA Wilsona na pariški konferenci, majorja Johnsona za pripravo in sprejem odločitve o usodi Prekmurja na tej konferenci. Knjigo je založila Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija.