Ostalo

Kljub začasnemu odstopu od sistematičnega nadzora se med prazniki ne bomo izognili zastojem

Državni sekretar Boštjan Šefic je predstavil zaključke sestanka delovne skupine za meje, ki je potekal v Bruslju, in ukrepe, ki jih bo Slovenija izvajala na zunanji schengenski meji ob prihajajočih velikonočnih praznikih. Povedal je, da bomo na določenih mejnih prehodih in v kritičnih obdobjih – ter na podlagi ocene tveganja za vsak mejni prehod posebej – začasno odstopili od sistematičnega nadzora. Kljub temu pa se zastojem žal ne bomo mogli povsem izogniti.

7. aprila so začele veljati določbe uredbe, s katero se uvaja sistematični nadzor na zunanjih schengenskih mejah. Tako se mejna kontrola izvaja za državljane tretjih držav in državljane Evropske unije. Ob tem je državni sekretar izpostavil, da smo že v času priprave uredbe opozarjali na nesorazmernost tega ukrepa, ki bo v praksi privedel do dolgih čakalnih vrst. Zato se je Slovenija zavzemala za širši nabor izjem od sistematičnega preverjanja (npr. otroci do 12. leta in mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu staršev, učenci na organiziranih ekskurzijah, starejše osebe, ki potujejo organizirano, imetniki dovoljenj za obmejni promet). “Dejansko se je pokazalo, da smo imeli prav in je izvajanje nove določbe uredbe v praksi povzročilo kar precej težav, tudi zastoje na naših mejnih prehodih in nezadovoljstvo potnikov,” je dejal in poudaril, da Slovenija ni opustila sistematičnega nadzora na meji, kot so poročali nekateri mediji; ampak smo minuli vikend sprejeli in po potrebi izvajali ukrepe, s katerimi smo zmanjšali čakalne dobe na mejnih prehodih.

“Glede na to, da so pred vrati velikonočni prazniki in s tem tudi že sicer povečan promet na mejnih prehodih, bomo na podlagi ocene tveganja, ki jo pripravljamo za vsak mejni prehod posebej, uveljavljali izjemo po 8. členu uredbe – začasno odstopili od sistematičnega nadzora.” To pomeni, da bodo na določenih mejnih prehodih na podlagi ocene tveganja v kritičnih obdobjih preverjali tiste potnike, za katere je to glede na varnostne in operativne kazalnike potrebno. Kazalniki bodo vključeni v oceno tveganja, pri potnikih s prepoznanimi kazalniki tveganja bodo morali policisti še vedno opraviti sistematično mejno kontrolo. “S tem želimo vsem dobrovernim potnikom omogočiti, da v čim krajšem času opravijo prestop državne meje,” je dodal Šefic. Ob intervalih redkega prometa pa bodo policisti še naprej izvajali sistematično kontrolo vseh potnikov.