Sveže

Pomurske madžarska samoupravna narodna skupnost namenila denar za razvoj gospodarstva in turizma

Predsednik Sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) Ferenc Horváth in direktor Zavoda za kulturo madžarske narodnosti Lendava Mihael Šooš sta na sedežu PMSNS podpisala pogodbo o sofinanciranju za leto 2022 v višini 80.000 evrov.
Denar je namenjen spodbujanju turističnih dejavnosti in produktov v okviru Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024. Osrednji cilj je ohranjanje jezikovne in kulturne identitete prekmurskih Madžarov ter vzpostavitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v gospodarski in turistični razvoj tako imenovanega programskega območja. Slednje zajema občine Dobrovnik, Hodoš, Lendava, Moravske Toplice in Šalovci

PMSNS bo Zavodu za kulturo madžarske narodnosti Lendava ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo sofinancirala izvajanje dejavnosti za oživitev in razvoj etnografskih hiš in drugih objektov, ki so v lasti ali v upravljanju občinskih samoupravnih narodnih skupnosti. Pri tem bo v prostorih Zavoda za kulturo madžarske narodnosti v Lendavi vzpostavljena informacijska točka, kjer bodo obiskovalci pridobili vpogled v območje s turističnega zornega kota.

Po podpisu pogodbe je predsednik Sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti Ferenc Horváth spregovoril še o možnostih štipendiranja dijakov in študentov iz Slovenije, ki se izobražujejo na Madžarskem. Dijaki, ki želijo nadaljevati šolanje na visokošolski ravni, morajo oddati prijavo do 15. februarja 2022, in sicer s pomočjo spletne strani www.felvi.hu. Hkrati je še opozoril na kakovostne programe izobraževanja, ki jih dijakom ponuja Srednja dvojezična šola Lendava in druge izobraževalne ustanove v Pomurju, ter poudaril pomembnost šolanja za domače okolje.

Iz dodeljenega denarja se bo nadaljevala sanacija prostorov Zavoda za kulturo madžarske narodnosti

“S temi sredstvi bomo pričeli drugo fazo prenove naših prostorov. Za ta namen imamo torej zagotovljenih 80 tisočakov, celoten sanacijski načrt pa imamo pripravljen že od lani. Ali bo tega denarja dovolj, ali bo potrebno primakniti še kaj v tem trenutku ne morem napovedati, imamo pa sanacijo objekta razdeljeno na šest delov. Sanacija notranjih pritličnih prostorov (prvi del – vhod), za potrebe reševanja vlage smo že lani pričeli s sanacijskimi deli v kleti vključno z ureditvijo slednjih, v tem trenutku čakamo na izdelavo tlakov in kasneje na polaganje imitacije opeke. Spodaj bo večnamenski razstavni prostor, predvsem za predstavitev prekmurskih in lendavskih vin ter običajev. Sledi dokončanje sanacije zidu na zunanji strani, ob cesti, sledi tudi sanacija zidu na severni strani objekta, spet zaradi zamakanja, za tem sledi sanacija terase z zunanjim stopniščem ter na koncu preureditev notranjih prostorov,” nam je včeraj prihajajoča dela opisal direktor zavoda, Mihael Šooš.