Sveže

Podpisana pogodba za dograditev učilnic na OŠ IV Murska Sobota

Podžupan v opravljanju funkcije župana Zoran Hoblaj in direktor podjetja LIPA, proizvodno trgovska zadruga z.o.o. iz Lenarta Saša Horvat sta včeraj podpisala gradbeno pogodbo za dograditev učilnic na Osnovni šoli IV Murska Sobota.
Osnovna šola IV je bila izgrajena leta 1964 (istočasno kot OŠ III), leta 1986 pa je bil v uporabo predan tudi novejši prizidek. OŠ IV je bila zgrajena za potrebe vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in ima 18 učilnic ter 20 drugih tehničnih in pomožnih prostorov. Pri tem je tudi veliko učencev gibalno oviranih, kar je potrebno upoštevati pri projektiranju dozidave.

Sodobna regijska šola za otroke s posebnimi potrebami danes ni samo prostor za vzgojo in izobraževanje, pač pa razširja svoje poslanstvo na celostno obravnavo učencev vse od zgodnje obravnave, podpore staršem do trajnostnega zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami. Odzivanje na razvojne priložnosti so na Osnovni šoli IV že izkazali z vstopom v nacionalno mrežo regijskih strokovnih centrov v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Dopolnjevanje potrebnih vsebin, kot so svetovalnica (namenjena staršem, njihovim otrokom in strokovnjakom), vpeljava sodobnih metodičnih pristopov do otrok s sopojavnostjo težke motnje v duševnem razvoju in motnje v telesnem razvoju ter krepitev veščin za neodvisno življenje in zaposlovanje, presegajo sedanje prostorske zmožnosti šole.

Spremembe na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v zadnjem desetletju se odražajo predvsem v prehodu iz tradicionalnega medicinskega vrednotenja prizadetosti do sodobnega socialnega modela; le-ta se odziva na njegove potrebe po vključevanju v vzgojno-izobraževalne in družbene procese ter čim bolj neodvisnemu življenju. Te smernice kličejo tudi k spremembam v konceptih delovanja specializiranih šol, pa tudi v sami arhitekturni zasnovi prostorov.

Novi prostori v prizidku bodo omogočili nadaljnji razvoj dejavnosti na poti k sodobnemu regijskemu centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Sodoben regijski center za otroke s posebnimi potrebami je zato tudi v interesu občine in občanov. Drugi razlog za nujnost dodatnih prostorov je tudi povečanje števila otrok nasploh in otrok z že omenjeno zahtevnostjo glede njihovih potreb. S prostorsko stisko se soočajo že vrsto let, saj se število učencev iz leta v leto veča. Trenutno je na šoli 16 oddelkov.

Primarni namen izgradnja prizidka ob obstoječi osnovni šoli, je zagotoviti prostorske pogoje, ki bodo omogočali izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v skladu s predpisanimi minimalnimi tehničnimi pogoji, standardi in normativi za opremo in prostore osnovnih šol. Prizidek bo v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah in bo tudi zgrajen z naravi prijaznimi materiali, z materiali boljše kvalitete, z uporabo obnovljivih virov energije in bo prostorsko ter funkcionalno ustrezal veljavnim pravilnikom.

Po izvedbi investicije bo uporabna neto tlorisna površina povečana za 260,58 m², kar pomeni tri dodatne učilnice, dva kabineta, učno stanovanje za učence ravni Učenje za življenje in delo, jedilnica in hodnik. Vrednost investicije je 475.194,45 EUR z DDV, sredstva v višini 270.062,44 EUR zagotovi Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ostalo v višini 205.132,05 pa Mestna občina Murska Sobota. Začetek del je predviden v prihodnjih dneh, dokončana bodo do oktobra prihodnje leto.