Ostalo

Turnišče: Podpis pogodbe o sofinanciranju Rekonstrukcije čistilne naprave Turnišče

Minuli petek je župan Občine Turnišče Borut Horvat podpisal pogodbo za sofinanciranje investicije “Rekonstrukcija čistilne naprave Turnišče” v vrednosti do največ 1.700.000,00 EUR, ki so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije.
Potreba po rekonstrukciji obstoječe čistine naprave v občini Turnišče je rasla že nekaj let in je postopoma zahtevala vse več pozornosti, dokler investicijo ni bilo več možno prestavljati na kasnejši čas. Občinska uprava je že v prejšnjem mandatu (2014-2018) pristopila k pripravi projektne dokumentacije in načrtov, ki so bili nato podlaga za nadaljnje usklajevanje s pristojnimi organi v aktualnem mandatu (2018-2022), v katerem je v mesecu marcu 2022 župan Borut Horvat na podlagi vloge Občine Turnišče (ki je bila oddana decembra 2021) zagotovil sredstva za sofinanciranje investicije “Rekonstrukcija čistilne naprave Turnišče” v vrednosti do največ 1.700.000,00 EUR, ki so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije.

Izvedba projekta “Rekonstrukcija čistilne naprave Turnišče” bo imela neposreden pozitivni učinek na nastanek novih delovnih mest ter na gospodarsko rast, saj bodo podjetja lahko širila svoje zmogljivosti, mlada podjetja pa bodo ob ustrezni gospodarski javni infrastrukturi pridobila možnost za začetek poslovanja, razvoj in nadaljnjo rast, saj smo v občini pred kratkim uredili gospodarsko cono. Investicijski program projekta ocenjuje, da je investicija primerna in nujna za izvedbo, saj bo vplivala na turistični oz. gospodarski in družbeni razvoj območja in Pomurske regije ter prispevala k dvigu kakovosti življenja lokalnega prebivalstva.

Rekonstrukcija čistilne naprave bo povečala kapacitete čistilne naprave iz 4.940 PE na 6.000 PE za naselja Turnišče, Renkovci, Gomilica ter Nedelica. Obstoječa čistilna naprava zaradi dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega čiščenja ne uspe zagotoviti zakonsko predvidenih mejnih vrednosti na izpustu. Obstoječa čistilna naprava ima več objektov, in sicer črpališče z grabljami, ki se mu bo po rekonstrukciji spremenil naziv v Črpališče, primarni Emšerjev usedalnik, ki se mu bo po rekonstrukciji spremenil naziv v biološki blok s plavajočimi nosilci biomase (MBBR biološki blok), rotacijski potopniki EKOROL, ki se mu bo po rekonstrukciji spremenil naziv v upravno servisni objekt, sekundarni usedalnik, ki se mu bo po rekonstrukciji spremenil naziv v Naknadni usedalnik in objekt Upravna stavba, katerega ime ostane enako. Na novo se bo izvedel merilec pretoka, nadstrešek, nadstrešek ob upravno servisnem objektu in plato.