Sveže

FOTO: Redni zbor delegatov Čebelarske zveze društev Pomurja

V zgornjih prostorih supermarketa Tuš Kocet v Lendavi se je včeraj dopoldan odvil redni letni zbor delegatov Čebelarske zveze društev Pomurja (ČŽDP). Ta združuje skupno 530 članov iz 24 čebelarskih društev, ki razpolagajo s skupno 20.413 čebeljimi družinami.
Včeraj dopoldan se je v zgornjih prostorih supermarketa TUŠ Kocet v Lendavi odvil redni zbor delegatov Čebelarske zveze društev Pomurja. Na občnem zboru je bilo prisotnih 56 delegatov od skupno 61 delegatov iz 24 čebelarskih društev z območja Pomurja. Na občnem zboru so med drugim bili prisotni še Janez Vencelj, podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije (ČZS), Mateja Ritoznojnik, predstavnica Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI), predstavnika Čebelarske zveze Maribor in dobitniki priznanj.

Občni zbor se je začel s prihodom praporščakov ob spremstvu tajnika čebelarskega društva (ČD) Lendava Marjana Časarja in predsednika ČZDP, Janka Rožmana. Nato je sledila himna čebelarjev. Po uvodnem pozdravu predsednika ČZDP Janka Rožmana in tajnika ČD Lendava Marjana Časarja, se je občni zbor nadaljeval po dnevnem redu.

Časar je sicer še pred samim začetkom občnega zbora predstavil ČD Lendava, ki šteje 46 članov, ki operirajo z okrog 1.300 čebeljimi družinami. Leta 2021 bo društvo praznovalo stoto obletnico, omenil pa je tudi pomembno pridobitev, učni čebelnjak. Čebelarji bodo med drugim dobili tudi svojo stalno stojnico pri razglednem stolpu Vinarium, katerega otvoritev bo 20. aprila. 

V poročilu predsednika ČZDP je bilo povedano, da je v članstvo ČZDP vključenih 530 članov (čebelarjev iz Pomurja) ki čebelarijo s približno 20.413 čebeljimi družinami. Postavljenih je 781 stacionarnih ali fiksnih čebelnjakov in 238 prevoznih enot. Čebelarji prevoznih enot vozijo čebele na različne čebelje paše (oljna ogrščica, akacija, lipa, kostanj, ajda, smreka, zlata rozga , nedotik …). ČZDP so sodelovali na stojnici ČZS na sejmu Agra v Gornji Radgoni, organizirali Pomursko ocenjevanje medu – najboljše ocenjeni medovi so bili ocenjevani na državnem nivoju, organizirali so Dan medu v BTC-ju kjer so bila podeljena priznanja za najbolje ocenjene medove. Čebelarji iz 19 čebelarskih društev organizirajo čebelarske krožke na 21 osnovnih šol na območju Pomurja. Krožke obiskuje 250 učencev.

ČZDP se financira iz članarine, domatorjev in prispev nekaterih občin. V letu 2017 so imeli skupno 5.147 prihodkov in 4.500 evrov odhodkov. Okrog 650 evrov presežka prihodkov nad odhodki bo tako ostalo v mošnjičku zveze, ta denar pa bodo, po besedah blagajničarke, hranili za morebitne težke čase.

V letu 2018 namerava zveza delovati po naslednjem zadanem programu:

– Udeležba na sejmu Agra,
– Nudenje strokovne pomoči čebelarjem invalidom pri novem čebelnjaku za invalide kateri bo postavljen v Murski Soboti,
– Udeležba na tekmovanju mladih čebelarjev,
– Organizacija Dan odprtih vrat – 20.04.2018
– Sodelovanje pri organizaciji Slovenski zajtrk v mesecu Novembru,
– Organizirali bomo Pomursko ocenjevanje medu,
– Organizirali dan medu v BTC centru v mesecu Decembru 2018
– Udeležba na občnem zboru ČZS – april 2018
– Organiziramo začetniški tečaj za čebelarje začetnike – marec junij,
– Organiziral izobraževanje v okviri Javne svetovalne službe pri ČZS in zdravstveno varstvo čebel NVI.

Pred koncem občnega zbora so sledile podelitve priznanj Petra Dajnka in Antona Janše II. Stopnje. Priznanje Petra Dajnka so prejeli: Mateja Šoštarič (bronasto), Alojz Novak (zlato), Marije Hegediš, Štefan Lebar, Franc Rožman (bronasto), Anton Baša (bronasto) Jože Bogran, Mirko Fašalek (zlato), Mirko Kaučič (zlato), Janez Adorjan, Boštjan Vučko, Robi Feher (bronasto), Bojan Donko (zlato) Maksimiljan Ivanuša (srebrno) in Stanko Ivančič (srebrno).

Priznanje Antona Janše II. stopnje so prejeli: Simon Bec, Anson Postružnik, Ernest Štesl, Avgust Gomboc, Ludvik Bačič, Evgen Ružič, Franc Grah, Marija Fekonja, Stanko Polič, Igor Kuplen, Janez Legen, Franc Duh, Alojz Pahor in Jože Kleiderman.