Ostalo

Petišovci: Petrol Geoterm bo vendarle gradil novo plinsko postajo

Podjetje Petrol Geoterm bo v Petišovcih vendarle gradilo novo plinsko postajo, za gradnjo katere se borijo že lep čas. ARSO namreč ugotavlja, da za takšen objekt ni potrebno dobiti okoljevarstvenega soglasja.

Kot kaže, bo podjetje Petrol Geoterm vendarle pričelo z gradnjo plinske postaje za čiščenje zemeljskega plina, pa čeprav mu je to z upravnim sporom bilo onemogočeno. ARSO sedaj namreč ugotavlja, da je nova plinska postaja rudarski objekt, v katerem poteka bogatenje mineralnih surovin in da ne gre za dela na vrtinah, kar pomeni, da za to ni potrebna predhodna pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.

Presojo omenjenega primera na ARSO je vložilo prav podjetje Petrol Geoterm. Nova plinska postaja bo dnevno lahko obdelala 222 ton plina.

Zadnjih nekaj let sta podjetje Geoenergo d.o.o., ki je v skladu s podpisano koncesijsko pogodbo od leta 2002 do leta 2022 imetnik izključnih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnem prostoru v Murski depresiji, in podjetje Ascent Slovenia Limited, s katerim ima podjetje Geoenergo d.o.o. sklenjeno pogodbo o skupnih operacijah (Joint Operations Agreement), vlagala velika investicijska sredstva v projekt nadaljnjega razvoja naftno-plinskega polja v SV Sloveniji.