Ostalo

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite

Z dnevom Civilne zaščite želijo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja. Ob tej priložnosti je Štab Civilne zaščite za Pomurje z Upravo RS za zaščito in reševanje, Izpostavo Murska Sobota ter v sodelovanju Občino Gornja Radgona, organiziral v petek, 4. marca 2016, ob 17. uri v Osnovni šoli Gornja Radgona, osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj Civilne zaščite v letu 2016.

Na slovesnosti so bila vročena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2015.

Komisija za nagrade in priznanja Civilne zaščite je na podlagi predlogov različnih reševalnih služb, organov, občin, izpostav in drugih, ob letošnjem Dnevu Civilne zaščite predlagala podelitev skupaj 542 priznanj in nagrad Civilne zaščite posameznikom in organizacijam, od tega 418 bronastih, 66 srebrnih in 33 zlatih znakov, 24 plaket in 1 kipec Civilne zaščite.

Za območje Pomurja je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije podelil skupaj 51 priznanj in nagrad Civilne zaščite, od tega:

 • 42 bronastih znakov Civilne zaščite,
 • 3 srebrne znake Civilne zaščite,
 • 3 zlate znake Civilne zaščite in
 • 3 plakete Civilne zaščite.

Ta priznanja so zahvala za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, številna pa tudi za hrabra dejanja ob različnih vrstah nesreč.

PLAKETA CIVILNE ZAŠČITE

Podeljuje se kot priznanje za posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Priznanje so prejeli:

 • gospod BOGDAN ŠAJNOVIČ iz Gornje Radgone; imenovanemu je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 1.3.2016.
 • Prostovoljno gasilsko društvo HRASTJE – MOTA, ki letos praznuje za 130-letnico aktivnega delovanja
 • Prostovoljno gasilsko društvo SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, ki letos praznuje za 130-letnico aktivnega delovanja

ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE

Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Priznanje so prejeli:

 • Prostovoljno gasilsko društvo PROSENJAKOVCI , ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja
 • Prostovoljno gasilsko društvo SEBEBORCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja
 • Prostovoljno gasilsko društvo TEŠANOVCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja

SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE

Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.

Priznanje so prejeli:

 • gospod ANTON ROŽMAN iz Stavešinskega vrha
 • gospod ALOJZ FELKAR iz Murske Sobote; imenovanemu je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 1.3.2016.
 • Prostovoljno gasilsko društvo PODGORJE, ki letos praznuje za 110-letnico aktivnega delovanja

civilna

BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE

Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Priznanje so prejeli:

 • gospod GEZA GRABAR iz Tešanovec
 • gospa KLAVDIJA LEBAR-GEREBIC iz Lendave
 • gospod MARJAN MISJA iz Spodnje Ščavnice
 • gospod MARJAN MISJA iz Spodnje Ščavnice
 • gospod JANKO SEVER iz Razkrižja
 • Osnovna šola MALA NEDELJA

Bronasti znak Civilne zaščite »za enkratno dejanje« je prejel:

 • gospod MARJAN BENKO iz Serdice

Letos so bila med temi priznanji, podeljena tudi priznanja bronasti znak Civilne zaščite najzaslužnejšim za požrtvovalno in uspešno delo pri nalogah sprejema, začasne nastanitve in oskrbe migrantov ter nudenja humanitarne pomoči in zdravstvene oskrbe ob reševanju migracijske problematike v Sloveniji.

Priznanje so prejeli:

 • gospod ANDREJ BRAČKO iz Murske Sobote
 • gospod JOŽEF BUKOVEC iz Kobilja
 • gospa MARJETA ERDELA iz Plitvičkega Vrha
 • gospod MIRKO GAJŠEK iz Turnišča
 • gospa NATALIJA GOMZI JABLANOVEC iz Dolge vasi
 • gospod RASTKO GRACIN iz Ljutomera
 • gospod TIBOR HEBAR iz Lendave
 •  gospod LEON HOZJAN iz Velike Polane
 • gospa EVA KLAR KRIŽANIČ iz Lendave
 • gospod JOŽEF KOCIPER iz Odranec
 • gospa ANICA KOTNIK iz Plitvičkega Vrha
 • gospa KATJA MAKOVEC iz Gornje Radgone
 • gospod LEON NOVAK iz Murske Sobote
 • gospa JANJA OSOJNIK iz Črešnjevcev
 • gospod JOŽE RITUPER iz Markišavec
 • gospod BOGDAN ŠAJNOVIČ iz Gornje Radgone
 • gospod MILAN ŠANDOR iz Dolnje Bistrice
 • gospa SILVA VRAČKO iz Novega Vrha
 • Občina Gornja Radgona
 • Občina Lendava
 • Občina Razkrižje
 • Policijska uprava Murska Sobota
 • Prostovoljno gasilsko društvo BAKOVCI
 • Prostovoljno gasilsko društvo LENDAVA
 • Prostovoljno gasilsko društvo PUŠČA
 • Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Gornja Radgona
 • Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Lendava
 • Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljutomer
 • Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Murska Sobota

SLOVENSKA FILANTROPIJA – Hiša Sadeži družbe Murska Sobota

 • Škofijska karitas Murska Sobota
 • Zdravstveni dom Gornja Radgona – SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI
 • Zdravstveni dom Lendava – SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI
 • Zdravstveni dom Ljutomer – SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI
 • Zdravstveni dom Murska Sobota – SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Letos se priznanja Civilne zaščite za visoke obletnice prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez niso vročevala na osrednji regijski slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite, temveč so bili dobitniki le slavnostno razglašeni. Priznanja bodo priložnostno vročena dobitnikom ob slovesnostih v počastitev visokih okroglih obletnic posameznih prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez.

Iskrene čestitke dobitnicam in dobitnikom letošnjih priznanj Civilne zaščite. Prav tako iskrene čestitke ob letošnjem dnevu Civilne zaščite vsem pripadnicam in pripadnikom Civilne zaščite, reševalkam in reševalcem ostalih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju in širše.

Zahvala za gostoljubnost in pomoč pri organizaciji ter izvedbi osrednje regijske prireditve prireditve velja gostiteljici – Občini Gornja Radgona z županom Stanislavom Rojkom na čelu, Osnovni šoli Gornja Radgona z ravnateljem Dušanom Zagorcem, za gostoljubje v njihovi osnovni šoli, mladim glasbenikom, njihovim mentorjem in spremljevalcem in seveda ravnateljici ga. Meliti Vulc iz Zasebne glasbene šole Maestro Gornja Radgona za umetniško izveden današnji kulturni program ter vsem ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli k organizaciji in izvedbi današnje slovesnosti.