Iz občinskega sveta Občine LendavaOstalo

Občina Lendava kot projektni partner v projekt Digikul

Občina Lendava je v mesecu novembru 2019 skupaj z občinami vodilnih destinacij Moravske Toplice, Ljutomer, Radenci ter Mestno občino Murska Sobota oddala prijavo na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in infrastrukturo, in sicer za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v letih 2020 in 2021.
Občinski svet Občine Lendava je na 7. korespodenčni seji dal zeleno luč za pristop k projektu DIGIKUL, ki ga izvaja TIC Moravske Toplice skupaj z občinami vodilnih destinacij Moravske Toplice, Ljutomer, Radenci, in MO Murska Sobota in ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in infrastrukturo. Prijavitelj operacije z naslovom Digikul – Razvoj turistične ponudbe, digitalno inoviranje kulturne dediščine ter dvig kompetenc vodilne turistične destinacije Moravske Toplice, Lendava, Radenci, Murska Sobota (Pomurje) je Turistično-informativni center Moravske Toplice.

Občina je pristopila k projektu kot partner in zagotavlja predfinanciranje v letih 2020 in 2021 v skupni višini 67.639,80 EUR. Po izvedbi projekta je predvideno vračilo sofinancerskih sredstev s strani nosilca projekta v višini 61.900 EUR, tako znaša neto financiranje projekta s strani občine 5.739,80 EUR, kar je manj kot 10%, preostalo se zagotavlja iz EU sredstev. V okviru projekta se bo izvedlo izobraževanje kadrov z namenom izboljšanja kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma, razvoj novih turističnih produktov in digitalno inoviranje pomurske kulturne dediščine.