Iz občinskega sveta Občine LendavaSveže

Občinski svetniki z veliko večino Pétra Szijjárta potrdili za častnega občana

Na včerajšnji 14. redni seji občinskega sveta, ki se je tudi tokrat odvila v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi, so prisotni občinski svetniki z veliko večino podprli predlog župana Občine Lendava, Janeza Magyarja, da madžarskemu zunanjemu ministru Pétru Szijjártu podelijo naziv častnega občana, na razpravo pa se ni javil noben občinski svetnik. Predlog je župan Magyar podal na predlog skupine občanov, ki so bili deležni madžarske državne pomoči in so se mu želeli nekako zahvaliti. Omenjeni program je namreč ideja Szijjárta, a marsikdo meni, da gre zgolj za politiko in nabiranje glasov čez mejo.
Kot je znano, je madžarska vlada v minulih letih namenila milijone evrov tukajšnjemu narodnostno mešanemu območju, pa ne le tukajšnjemu, temveč celotnemu prekmurskemu. Župan Magyar je madžarskega zunanjega ministra predlagal za častnega občana in sicer na predlog skupine občanov, ki so izrazili željo, da se Szijjártu želijo nekako zahvaliti. V obrazložitvi so na Občini zapisali, da Szijjártu naziv podeljujejo “za uresničevanje projektov pomoči gospodarskega razvoja, programov razvoja vasi in za številne oblike pomoči na področju izobraževanja, ki so pomembno pripomogli k znatni spodbudi kmetovalcev, podjetnikov, obrtnikov različnih spektrov dejavnosti na celotnem dvojezičnem območju, kot tudi v sami občini Lendava. Péter Szijjártó je pokazal izjemna prizadevanja za vzpostavitev skupne gospodarske strategije obeh obmejnih pokrajin ob Muri in Rabi.”

Na zasedanju Komisije za statutarno pravna vprašanja ter občinska priznanja (7 članov) je proti predlogu bil član Aleksander Marič. Ta pravi, da to ni zasluga zunanjega ministra, temveč gre za politiko madžarske vlade. Slednji poudari še, da sredstva niso prejeli zgolj na območju občine Lendava. Neuradno naj bi komisija prejela nepopolno vlogo brez soglasja prejemnika, a so jo kmalu za tem priskrbeli kar iz madžarskega zunanjega ministrstva. Včeraj se je oglasil tudi občinski odbor stranke SD, iz katerega so sporočili, da je “predsedstvo na današnji korespondenčni seji sprejelo sklep, da ne soglaša s podelitvijo naziva častnega občana občine Lendava zunanjemu ministru R. Madžarske g. Pétru Szijjártu. Predlog župana namreč ni dodelan in dovolj argumentiran. Prav tako tudi nihče ni videl liste imen s predlogom, ki bi to potrjevalo. Navsezadnje, je R. Madžarska preko razpisa razdelila denar ne samo v občini Lendava ampak na celotnem dvojezičnem področju v Pomurju.” Da ni nihče videl liste imen s predlogom, ki bi to potrjevalo, je sicer župan Magyar zanikal.

Takšna poteza sicer ni edina. Spomnimo se samo leta 2014, ko je bivši župan Občine Lendava, mag. Anton Balažek naziv častnega občana podelil takratnemu madžarskemu zunanjemu ministru Jánosu Martonyiju.

Preostali nagrajenci

Plaketa Občine Lendava bo romala mag. Tiboru Hebarju, poveljniku CZ občine Lendava “za vestno, strokovno, predano in dolgoletno delo kot poveljnika CZ občine Lendava, za hiter odziv vsakokratnemu klicu na pomoč in veliko opravljenih ur humanitarnega dela, za profesionalno koordinacijo štaba CZ in vodenje aktivnosti, za neprecenljivo pomoč pri zagotavljanju zaščitne opreme ter za vso angažiranost v času letošnje epidemije COVID-19, še posebej ob zagotavljanju pogojev bivanja v karanteni petindvajsetim občanom naše občine, ki so se vrnili iz avstrijske Tirolske.”

Priznanje Občine Lendava bosta prejela Marija Horvat, dolgoletna predana prostovoljka “za izredno predanost prostovoljstvu, za pomoč starejšim, trpečim in ranljivim skupinam, za izredni čut za soljudi in za vsestransko pomoč ob izrednih situacijah, tudi za vse izvedene aktivnosti v času letošnje epidemije COVID-19” in mag. Martin Smodiš, vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota “za uspešno, predano in požrtvovalno vodenje CZ za Pomurje, za dolgoletno uspešno sodelovanje z Občino Lendava, še posebej v izrednih razmerah, to je ob poplavah, v času begunske problematike in tudi letos v čadu epidemije COVID-19.”

Komisija je še predlagala, da priznanje za najlepše urejeno naselje v Občini Lendava prejme Hotiza, “zaradi svoje urejenosti, organiziranosti in rezultati na področju prepoznavnosti in promocije, presega občinske in tudi državne meje ter predstavlja vzor za ostala naselja in krajevne skupnosti v občini. Krajani, vodstvo KS in društva naj s podeljenim priznanjem dobijo nadaljnjo vzpodbudo za urejanje skupnih prostorov, objektov in prireditev v naselju, kar bo izboljšalo celostno podobo kraja, privlačnost lokalnega okolja opaznega napredka pri urejenosti in prepoznavnosti naselja in s tem za nadaljnjo vzpodbudo krajevni skupnosti, aktivnim krajanom in društvom za napredek in aktivnosti na področju urejanja skupnih prostorov, objektov in prireditev v naselju, kar bo izboljšalo celostno podobo kraja, privlačnost lokalnega okolja, ter s tem prepoznavnost, privlačnost ter zaželenost celotne občine.”