Ostalo

Novi zabojniki za ločeno zbiranje odpadnega papirja

Podjetje Eko-Park je v programu izvajanja gospodarske javne službe (GJS) v letu 2016 predvidel nabavo in distribucijo dodatnih zabojnikov za lažje ločeno zbiranje odpadnega papirja in kartonske embalaže na izvoru. V prihodnjih dneh bodo postavljeni novi zabojniki za ločeno zbiranje odpadnega papirja.

Eko-Park: “22.01.2016 je bil potrjen Program izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju občine Lendava. Program opredeljuje tudi nadaljevanje aktivnosti v smeri večjega ločevanja odpadkov na izvoru. Tako smo v programu izvajanja GJS v letu 2016 predvideli nabavo in distribucijo dodatnih zabojnikov za lažje ločeno zbiranje odpadnega papirja in kartonske embalaže na izvoru.”

Na podlagi Programa izvajanja GJS zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Lendava, bo podjetje Eko-Park dostavilo nov zabojnik za odpadni papir in kartonsko embalažo. Dobavitelj, ki je bil izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila, bo z distribucijo zabojnikov pričel 25.07.2016. Distribucija ter uskladitev in prenos datotek bo predvidoma trajala do 30.08.2016.

“Z dostavo dodatnih zabojnikov za papir in kartonsko embalažo, se pripravljamo na nov sistem zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki predvideva večje oziroma celotno ločevanje odpadkov na izvoru. Ločeno zbiranje papirja in kartonske embalaže bomo predvidoma pričeli s 1.10.2016. O načinu in urniku zbiranja bodo vsi uporabniki v avgustu in septembru še dodatno informirani,” pojasnjujejo pri Eko-Parku.

Zabojnik bo imel identifikacijski čip

Zabojniki bodo dostavljeni na naslov uporabnika, prisotnost uporabnika ni potrebna, ne smete pa zabojnikov zamenjati z drugim, saj novi zabojnik vsebuje identifikacijski čip uporabnika. Dobava zabojnikov je vključena v ceno storitev izvajanja gospodarske javne službe, kar pomeni, da uporabnikom zanje ne bodo dodatno zaračunavali.

“Dobavo dodatnih-novih zabojnikov in ureditev zabojnikov za različne vrste odpadkov, bomo za gospodinjstva v večstanovanjskih zgradbah (blokih) dogovorili z upravljavci zgradbe, s pravnimi osebami pa posamično glede na potrebe. Prosimo vas, da zabojnik, ki Vam ga bodo delavci podjetja Eko-plus d.o.o., Celja, v času od 25.07.2016 do 5.8.2016 dostavili, sprejmete ter ga do začetka ločenega zbiranja odpadnega papirja in kartonske embalaže shranite,” zaključujejo pri Eko-Parku.

Predviden urnik dobave novih zabojnikov

25.07.2016 BANUTA,GENTEOVCI,KAMOVCI,MOSTJE,RADMOŽANCI
26.07.2016 DOLGA VAS, DOLGOVAŠKE GORICE
27.07.2016 HOTIZA, KOT
28.07.2016 GABERJE, KAPCA
29.07.2016 DOLNJI LAKOŠ, GORNJI LAKOŠ, TRIMLINI
01.08.2016 BENICA, PETIŠOVCI, PINCE MAROF
02.08.2016 ČENTIBA, PINCE
03.08.2016 DOLINA, LENDAVSKE GORICE
04.08.2016 LENDAVSKE GORICE, LENDAVA DEL
05.08.2016 LENDAVA DEL