Ostalo

Uspešno zaključen projekt Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je z operacijo sodelovanja Digitalne rešitve ZA izzive podeželja približal znanje in uporabnost digitalnih vsebin podeželjskemu prebivalstvu.
LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je konec aprila uspešno zaključila operacijo sodelovanja Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Okrepili razvojne zmogljivosti štirih lokalnih akcijskih skupin

Pri projektu sodelovanja so sodelovali še LAS Goričko 2020, LAS Mežiške doline in LAS S ciljem. »S spodbujanjem pridobivanja in uporabe digitalnega znanja smo poskušali odgovoriti na nekatere potrebe in izzive razvoja vključenih podeželskih območij,« so zapisali v LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in še dodali, da so z izmenjavo izkušenj, vzpostavitvijo skupnih metod dela in koordiniranega ter skupnega dela okrepili razvojne zmogljivosti območij štirih sodelujočih LAS.

Študijski krožek o digitalnem fotografiranju in oblikovanju promocijskih materialov

Na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 so tako izvajali študijski krožek na temo digitalno fotografiranje in oblikovanje promocijskih materialov, v obliki sedmih srečanj, ki so potekala od 28. februarja 2019 do 2. aprila 2019.

“Po izvedenem študijskem krožku smo skupaj z zunanjimi strokovnjaki pripravili tudi izsledke iz študijskega krožka, na podlagi katerega smo oblikovali še program in v manjših količinah pripravili in natisnili različno promocijsko gradivo,” sporočajo iz LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Več kot osemdeset sklopov brezplačnih računalniških izobraževanj

Namen operacije je bil približati znanje in uporabnost računalniških in digitalnih vsebin čim širšemu krogu podeželjskega prebivalstva, zato so izvedli andragoško obdelavo in oblikovali program, ki je zajemal sklope osnovnega računalniškega opismenjevanja, sklope digitalnega opismenjevanja in ostale vsebinske sklope s področja IKT. “Da bi dosegli čim širši krog podeželskega prebivalstva, smo nabavili opremo za premično učilnico, kar je omogočilo izobraževanje v manjših skupinah in na različnih, tudi bolj oddaljenih lokacijah,” pravijo v LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Tako so izvedli 85 sklopov brezplačnih računalniških izobraževanj v različnih krajih območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Promocijske platnene nakupovalne vrečke iz recikliranega materiala

Posebno pozornost so namenili tudi lokalnim ponudnikom. Izdelali so promocijske platnene nakupovalne vrečke iz recikliranega materiala, ki jih lahko ponudniki ponudijo svojim kupcem. Prav tako so posneli tudi kratke predstavitvene filme, ki so objavljeni na YouTube in na spletnih straneh projekta. Filme lahko sodelujoči ponudniki uporabljajo tudi za ostale promocijske namene.

“Hkrati pa si filme lahko ogledate tudi na novi spletni strani z interaktivno mapo. Tako boste na spletni strani www.lokalna-ponudba.si trenutno našli 32 različnih lokalnih ponudnikov iz območij vseh štirih sodelujočih LAS. Spletna stran se bo v prihodnje tudi nadgrajevala, vas pa vljudno vabimo k ogledu,” še sporočajo ob zaključku operacije.