Sveže

Pozor! Voda na izviru v Dolgovaških goricah je oporečna!

Z namenom zagotavljanja nadzora nad kakovostjo pitne vode in ker vodni vir ni del javnega vodovoda, je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano za Občino Lendava izvedel analizo vode pri izviru v Dolgovaških goricah, kis e nahaja ob hišni številki Dolgovaške gorice 136. Mikrobiološke preiskave so pokazale, da je izvir oporečen!
Varna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja enega izmed osnovnih pogojev zdravja, zato je potreben stalen nadzor kakovosti pitne vode. Z namenom zagotavljanja nadzora nad kakovostjo pitne vode, je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano za Občino Lendava letos že izvedel analizo vode pri “Treh izvirih” v Lendavi ter izvira vode v Pincah, ker ta vodna vira nista del javnega vodovoda. Rezultati so pokazali, da je voda v omenjenih dveh izvirih neoporečna in primerna za uživanje, med tem, ko je pred dnevi analiza za vodni vir v Dolgovaških goricah pokazala, da je voda oporečna in zdravju nevarna.

Oddelek za okolje in zdravje Maribor ter Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, sta vzorčenje opravila pred dobrima dvema tednoma v dopoldanskem času, vzorec pa je bil še istega dne predan v analizo. Ta je pokazala, da vzorec ni zdravstveno ustrezen. “Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da vzorec pitne vode ni skladen s Pravilnikom o pitni vodi zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Opozarjamo na močno onesnaženje,” so zapisali.

Spomnimo: Voda iz “Treh izvirov,” ter iz izvira v Pincah, ustrezna!

Oddelek za okolje in zdravje Maribor ter Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, sta 16. marca v zgodnjih popoldanskih urah prejela vzorca vode iz vsem dobro poznanih “Treh izvirov” ter iz izvira v Pincah, v naselju Pince. Zdravstvena ocena obeh vzorcev je, da sta glede na rezultate preizkušanj, vzorca ocenjena kot zdravstveno ustrezna.

Vzorčenje je naročila Občina Lendava.